Development of local municipality territory use in land management | Land Portal

Información del recurso

Date of publication: 
Diciembre 2012
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
AGRIS:LV2012000814
Pages: 
54-57

Human attitude to the land is the base for existence of humanity. It widely affects everybody– environment and landscape is changed, new buildings are constructed, new villages are developed in countryside. If such recensions aren’t planned it can cause serious problems in nearest future, considering limitedness and great significance of the land as unique resource. For correction of errors in land use immeasurable resources and decennaries are necessary. Tendencies in land use development and related problems concern to all people of Latvia, especially landowners. Concept of land management means form of land use and protection for insurance of sustainable development of land use. Land reform in Latvia is going to be completed. It means in fact in cadastre information system and Landbook (legal register) already are registered all land parcels and all landowners and lawful possessors. The land use in Latvia affect such global tendencies as change of climatic conditions and necessity in alternative energy, therefore in frame of land management have to be improved system of territory development, purposefully used different financial instruments, improved knowledge of landowners in sustainable land use and protection. These circumstances persistently activate problems of system of improvement of territory planning development. Essential attention in the paper is given to the rights and responsibilities of local municipalities in land administration. In realization of land policy and land administration, local municipalities are responsible for planning of land use, facilitation of development of territory use, int.al., facilitation of land consolidation, determination of regulations in land use and erection of buildings, and land monitoring.

Cilvēka attieksme lielā mērā ietekmē katru no mums - izmainās apkārtējā vide un ainava, ceļ jaunas ēkas. Ja izmaiņas notiek neplānoti, tās var novest pie nopietnām problēmām jau tuvākajā nākotnē, ņemot vērā zemes kā resursa ierobežotību un lielo nozīmi. Zemes izmantošanā pieļauto kļūdu labošanai ir nepieciešams ieguldīt milzīgus resursus, tas prasa daudzus gadus. Sevišķu nozīmi iegūst zemes pārvaldības pamatnostādņu izstrāde. Analizējot zemes izmantošanas virzienus, jāņem vērā publiskās un privātās intereses un to mijiedarbība. Teritorijas plānošanas sistēmas pilnveidošanas problēmu ietvaros izvirzījusies mūsu pētījumu tēma.

Autores y editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Parsova, V., Ministry of Environmental Protection and Regional Development, Riga (Latvia)
Kapostins, E., Ministry of Environmental Protection and Regional Development, Riga (Latvia)
Giluca, A., Latvia Univ. of Agriculture, Jelgava (Latvia)

Proveedor de datos

Comparta esta página