Resultados de la búsqueda | Land Portal

Resultados de la búsqueda

Mostrando ítems 1 a 9 de 126.
 1. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Diciembre, 2009

  A gazdálkodás ökonómiai kérdéseivel foglalkozók számára a piaci csere híján fontos feladat az externáliák minél szélesebb körű számszerűsítése, mivel csak a társadalom számára jelentkező összes költség és haszon figyelembevételével lehet megítélni a mindenkori agrárpolitikát. Egyre fontosabb az, hogy milyen agrárpolitikai eszközökkel oldhatók meg a liberalizált kereskedelemmel szembeni elvárások és a nem-termék jellegű javak társadalmilag optimális kibocsátása. Ebben a kettős elvárásban a földtulajdon és földhasználat szétválása előnytelen.

 2. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Agosto, 2011

  A Tisza-tó jelentős változásokat idézett elő a térség életében, módosult a települések térbeli kiterjedése. Ez a fajta térmódosulás a tanulmányban bemutatott ábrákon kiválóan végigkövethető. Sarud, Abádszalók és Tiszafüred esetében egyértelműen megállapítható, hogy a települések térszerkezetének eltolódása a Tisza-tó partján kínálkozó turisztikai lehetőségek hatására következett be.A településkép beépítettségében, új településrészek kialakításában, a település arculatának módosulásában szintén közrejátszott a Tisza-tó léte.

 3. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Junio, 2011

  A Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció(Vidékfejlesztési Minisztérium, 2011) vitaanyagánakelőszava a természeti erőforrásokfelértékelődésére, a természeti környezetvédelmére, valamint a mezőgazdaságés a vidék szoros kapcsolatára hívja fela figyelmet. Ennek tükrében élelmiszerelőállításcsak a talajok, az ivóvízbázisokés a táj fenntartását eredményező, a jó környezetiállapotot és az élővilág sokszínűségétmegőrző, valamint a vidéki életformát,a helyi közösségeket és kultúrát megóvó jóminőségű és biztonságos alapanyagokraépülő termelés mellett értelmezhető.

 4. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Diciembre, 2007

  A mindenkori gazdaságpolitikának nagy szüksége van a mezőgazdasági folyamatok összetevőinek megismerésére, a hatások-ellenhatások múltbeli feltérképezésére ahhoz, hogy a jövő agrárstratégiáját már ezek figyelembevételével alakítsa ki. A vizsgálatok a múltbeli tendencia folytatásaként a búza, a kukorica vetésterületének csökkenését, illetve a napraforgó növekedését vetítik előre. A termésmennyiségek prognózisa azt mutatta, hogy a búza, a kukorica és a napraforgó esetében emelkedés várható, amit a hosszú távú ciklusok jövőben várható konjunktúrája még jobban fel fog erősíteni.

 5. Library Resource
  Regulaciones
  Noviembre, 1992
  Hungría

  This Decree provides that municipalities shall create a cadastre registering all their immovable properties and keep it updated. The content of cadastre is also addressed.

  Implements: Act XXXIII of 1991 on the transfer of ownership of certain state owned assets to local governments. (2014-07-15)

 6. Library Resource
  Publicación revisada por pares
  Abril, 2015

  Economist Sir Nicholas Stern warned that the global warming could cause major blow to the world economy than the two world wars and the crisis in the 1930s. But where are we in this process now and what can be expected in the near future and what opportunities we are to curb the negative effects and to slow down the global warming.

 7. Library Resource
  Publicación revisada por pares
  Diciembre, 2014
  Hungría

  The social and solidarity economy (SSE) is an emerging sector of the European economies. It’s importance is demonstrated by millions of employees and significant share of GDP. In recognition of its perceptivity, ministries dedicated to SSE have been established in many countries. However, there is a lively debate about on the definition of SSE itself. Opinions on the role of employment, the relations to governments and attitudes to competitiveness differ from each other. In the first part of my paper a clarification of the conceptual issues will be summarized.

 8. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Diciembre, 2010

  Megkülönböztetve egymástól a KAP és a birtokpolitikára vonatkozó közösségi jogi rendelkezéseket, arra a következtetésre jutok, hogy túlzás, illetve nem helytálló Tanka Endre megállapítása, mely szerint az uniós jog a birtokpolitikában „maga a politika”, „a tagállami jogalkotás annak végrehajtására szűkül”, és a birtokpolitikában a közösségi jog „a belső jogot csaknem kiszorítja”, hiszen a tagállam dönthet úgy, hogy semmilyen korlátozást nem léptet életbe a földpiacon, valamint a közösségi joggal összeegyeztetett igen szigorú, Tanka Endre szavaival élve értékalapú birtokpolitikát, polgári de

 9. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Diciembre, 2009

  Az erdőgazdálkodás az erdők fenntartásának, művelésének, sokoldalú, tartamos hasznosításának az alapja. A Föld lakosságának gyarapodásával a történelem folyamán együtt növekedett az embernek az erdővel szemben támasztott igénye. Az igények kielégítésekor hamarosan kitűnt, hogy ezek teljesítésének lehetőségei szigorúan behatároltak. Hosszú távon, tartamosan (fenntarthatóan) akkor nyújthatja az erdő a gazdasági, társadalmi élet számára a legtöbbet, ha az adottságainak megfelelően gazdálkodnak.

 10. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Diciembre, 2010
  Hungría

  Eltelt két évtized és hazánk, valamint az agrárvilág újra attól hangos, mint két évtizeddel ezelőtt, hogy kié lesz a föld? Ebben sok minden közrejátszott, de mindenekelőtt az, hogy a rendszerváltozáshoz ziláltan érkezett az agrárgazdaság, a vidék, s a földek reprivatizációja helyett kárpótlásra került sor, elmaradt a parasztság rehabilitációja, s főleg hogy egyetlen kormány sem foglalkozott stratégiai, szociális, környezetfenntartó súlyának megfelelően a vidékkel, a mezőgazdasággal. Ugyan 2001-ben lépéseket kezdeményeztek a családi gazdaságok felkarolására, de ez nem folytatódott.

Búsqueda en la Biblioteca de Tierras

A través de nuestro sólido motor de búsqueda, puede explorar cualquier elemento de los más de 64.800 recursos rigurosamente seleccionados en la Biblioteca de la Tierra. Si desea obtener una visión general de lo que es posible, siéntase libre de examinar la  Guía de búsqueda

Comparta esta página