Buscar | Land Portal | Asegurando los Derechos a la Tierra a través de Datos Abiertos

Resultados de la búsqueda

Mostrando ítems 1 a 9 de 171.
 1. Library Resource
  Documentos de política y resúmenes
  Diciembre, 2012
  Turquía

  Nowadays , demographic pressure on water and land resources is progressively increasing and their sustainability features have increasingly been under threat so these resources are required to using effectively. Large part of food requirements meet from irrigable area.

  Günümüzde arazi ve su kaynaklarına olan demografik baskının artması ve su kaynaklarının sürdürebilir olma niteliklerinin gün geçtikçe tehlikeye girmesi, su kaynakların etkin kullanımı ihtiyacını arttırmaktadır. Gıda ihtiyacının büyük bir kısmı sulanabilir alanlardan sağlanmaktadır.

 2. Library Resource
  Documentos de política y resúmenes
  Diciembre, 2008
  Turquía

  The aims of this study are to determine the appropriate peach orchard locations among Tokat Kazova lands and to classify the lands according to the suitability for peach cultivation by means of Geographic Information System (GIS). The distances and elevation differences of possible orchard locations to/from the available water resources, soil profile depth, soil profile texture, frost risk, land aspect, and land slope were considered as criterions to classify the lands of Tokat Kazova to determine appropriate lands for peach cultivation under Tokat Kazova conditions.

 3. Library Resource
  Documentos de política y resúmenes
  Diciembre, 2006
  Turquía

  In Turkey, to adapt EU's Common Agricultural Policy (CAP), the Agricultural Reform Implementation Project (ARIP) has been carried out. However, due to inadequate spatial data infrastructure, the effectiveness of the projects within the ARIP has been considerably weak. In this study, some investigations were held within the Directorate of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) in Trabzon Province. In the light of the investigations and legislative-technical works on the application of the CAP in EU as well, basic necessities were determined.

 4. Library Resource
  Documentos de política y resúmenes
  Diciembre, 2008
  Turquía

  In this study, the new distribution area of compact form of Anatolian black pine (Pinus nigra J. F. var. şeneriana (Saatçioğlu) Yalt.) which one of the endemic taxon of Turkey is clarified in Kastamonu-Kaşçılar, Kadıdağı region for providing support to in-situ and ex-situ conservation works.

  Bu çalışmada; Türkiye nin endemik taksonlarından Ebe karaçamı (Pinus nigra J. F. var. şeneriana (Saatçioğlu) Yalt.) nın in-situ ve ex-situ korunmasına katkı sağlanması amacıyla Kastamonu-Kaşçılar ve Kadıdağı yörelerinde tespit edilen yeni yayılışı ve bireyleri tanıtılmaktadır.

 5. Library Resource
  Documentos de política y resúmenes
  Diciembre, 2010
  Turquía

  This study was carried out to determine optimal crop pattern in sustainable irrigation project area of 8328 hectare in the Demirdöven Irrigation Project Area for the arid, normal and rainy years by taking into consideration seasonal water requirements, irrigation area size, water sources, maximum or minimum cropped area sizes and total and net income per unit area by using a linear programming method. In order to determine optimal crop pattern, QSBWIN packed program was used.

 6. Library Resource
  Documentos de política y resúmenes
  Diciembre, 2009
  Turquía

  Since Turkey has been complimented as one of the gene centers of the world, the biological diversity of Turkey has to be preserved to be be used when necessary. Biological diversity indicates the economical and genetical wealth, and it ensures important benefits in medicine, agriculture industry and food safety.

 7. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Marzo, 2015

  Bu çalışmada, Isparta İli’nde yapılabilecek bazı alternatif turizm etkinlikleri için ekolojik, ekonomik ve kültürel açıdan uygun alanlar, Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) araçları kullanılarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşmak üzere “Uygunluk Sınıfı Değerleri” yönteminden yararlanılmıştır.

 8. Library Resource
  Documentos de política y resúmenes
  Mayo, 2006
  Turquía

  In this study, land use changes between 1986-2001 in Bartın-Ulus-Asagıdere watershed area was determined. In order to determine the land use percentages in 1986, Forest Management plan has been taken into consideration. Land use data belonging to 2001 has been determined by making use of the observations in the study area and data obtained from Forest Management plan of the year 2001. Arcview 3.2 software programme were used to analyze, examine and evaluate the data.

 9. Library Resource
  Documentos de política y resúmenes
  Diciembre, 2011
  Turquía

  Realizing sustainable urban development requires setting planning processes on ecological grounds and a design approach that strengthens ecology-economics-energy relations for a life consistent with nature.

  Sürdürülebilir kentsel gelişimin gerçekleşmesi, planlama süreçlerinin ekolojik temele oturtulmasını ve doğayla uyumlu bir yaşam için ekoloji-ekonomi-enerji ilişkisini güçlendiren bir tasarım yaklaşımını gerektirmektedir.

Buscar en la Biblioteca de Tierras

A través de nuestro potente motor de búsqueda, puede buscar cualquier ítem de los más de 50,000 recursos que han sido organizados cuidadosamente en la Biblioteca de Tierras. Si desea obtener una descripción general de lo que es posible, no dude en leer la Guía de búsqueda


Comparta esta página