Resultados de la búsqueda | Land Portal | Asegurando los Derechos a la Tierra a través de Datos Abiertos

Resultados de la búsqueda

Mostrando ítems 1 a 9 de 5.
 1. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2001

  Er is informatie geonventariseerd over maatschappelijke behoeften die in 2015-2020 waarschijnlijk spelen ten aanzien van de groene ruimte en over beheersystemen waarmee agrariërs kunnen inspelen op deze behoeften. Speciale aandacht is uitgegaan naar het effect van de beheersystemen op inkomens van agrariërs en naar de betekenis van de beheersystemen voor drie ruimtelijke kwaliteitsaspecten te weten economisch, sociaal en ecologisch. In totaal zijn twintig beheersystemen gesignaleerd. Zestien daarvan kunnen positief uitpakken voor het inkomen van agrariërs.

 2. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2006
  Países Bajos

  Een verkennend onderzoek onder landeigenaren naar hun houding en gedrag ter attentie van Nationale Landschappen (NL). Hiervoor zijn 36 interviews gehouden met landeigenaren (agrariërs, terreinbeheerders, recreatieondernemers, landeigenaren en buitenlui) in acht NL (Achterhoek, Graafschap, Groene Woud, Hoeksche Waard, Noord- Hollands Midden, Noordelijke Wouden, IJsseldelta, Zuidwest-Zeeland). Agrariërs zien de NL-status als een kans om in aanmerking te blijven komen voor vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer.

 3. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2007
  Países Bajos

  In dit rapport is de methodiek van de Community of Practice (CoP) beschreven. Dit is geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld in het reconstructiegebied Beerze Reusel. Een CoP is onder andere geschikt om complexe problemen aan te pakken waar meerdere partijen bij betrokken zijn en waarbij niemand tot een geschikte oplossing kan komen. Daarnaast zijn praktische handvatten vermeld voor organisaties die in de toekomst met een CoP aan de slag willen. In this report the method Community of Practice (CoP) is described.

Buscar en la Biblioteca de Tierras

A través de nuestro potente motor de búsqueda, puede buscar cualquier ítem de los más de 50,000 recursos que han sido organizados cuidadosamente en la Biblioteca de Tierras. Si desea obtener una descripción general de lo que es posible, no dude en leer la Guía de búsqueda


Comparta esta página