Resultados de la búsqueda | Land Portal

Resultados de la búsqueda

Mostrando ítems 1 a 9 de 18.
 1. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2009

  De regeling ter subsidiëring van Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) wordt herzien. Eén van de door LNV gewenste verbeterpunten – op basis van een uitgevoerde evaluatie - voor het functioneren van LOP's is een betere inbedding in de lokale planvorming. Onduidelijk voor LNV is hoe de afgelopen 10 jaar de LOP's zijn ingebed in bestemmingsplannen of andere lokale en/of gemeentelijke plannen. Elementair inzicht hierin is belangrijk voor een effectieve herziening van de subsidieregeling.

 2. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 1990
  Países Bajos

  De ontwikkeling in het aantal vrijkomende landbouwbedrijven in Overijssel en het nieuwe gebruik daarvan wordt voor de periode 1983-'87 beschreven. De gegevens zijn d.m.v. een telefonische enquete verzameld. In de meeste gevallen wordt de bedrijfswoning nog steeds bewoond en staan de bedrijfsgebouwen leeg. Daarnaast is een prognose gemaakt van het aantal bedrijven dat in de periode 1987-'93 zal stoppen

 3. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 1984
  Países Bajos

  In het kader van het project "Een economisch model van de Nederlandse landbouw" is op het LEI een model van de agrarische grondmarkt ontwikkeld. Dit grondmarktmodel telt vijf samenhangende relaties waarmee aanbod en prijs op drie verschillende deelmarkten worden verklaard. Bij deze verklaring worden zowel effecten van ontwikkelingen binnen als buiten de landbouw alsmede van overheidsbeleid betrokken. De relaties zijn geschat op basis van tijdreeksen van absolute jaarlijkse veranderingen over de periode 1963/1980

 4. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 1984
  Países Bajos

  In het kader van de "Projectstudie Midden-Brabant" is een model ontwikkeld voor het maken van financiele prognoses in de landbouwstructuur. Deze ontwikkelingen worden gevolgd via het samenvoegen van veranderingen die worden gesimuleerd op individuele bedrijven. De veranderingen worden gesimuleerd op grond van uit het verleden geschatte gedragsveranderingen

 5. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2000
  Países Bajos

  Op verzoek van de directie Zuidwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het LEI onderzoek uitgevoerd naar de ruimtedruk in de Zuidelijke Randstad. Hierbij is zowel gekeken naar de huidige als naar de toekomstige ruimtedruk. Ook wordt inzicht gegeven in de diverse prijsvormings- en verwervingsprocessen van grond. Om de regionale verschillen aan te geven zijn 9 landbouwgebieden in Zuid-Holland onderscheiden.

 6. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 1999

  De langetermijngrondmarkteffecten van de ruimtelijke perspectieven Palet (geen ruimtelijke ordening) en Stedenland+ (huidige situatie met stedelijke ontwikkeling langs de internationale vervoersassen) lopen nogal uiteen. Zo is er in Palet sprake van een ongesegmenteerde grondmarkt met relatief hoge 'agrarische' grondprijzen in het landelijk gebied, van versnipperd grondgebruik en een hoge grondmobiliteit.

Búsqueda en la Biblioteca de Tierras

A través de nuestro sólido motor de búsqueda, puede explorar cualquier elemento de los más de 64.800 recursos rigurosamente seleccionados en la Biblioteca de la Tierra. Si desea obtener una visión general de lo que es posible, siéntase libre de examinar la  Guía de búsqueda

Comparta esta página