Resultados de la búsqueda | Land Portal | Asegurando los Derechos a la Tierra a través de Datos Abiertos

Resultados de la búsqueda

Mostrando ítems 1 a 9 de 862.
 1. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Diciembre, 2006

  Over the next century, society will increasingly be confronted with the impacts of global change (e.g. pollution, land use changes, and climate change). Multiple scenarios provide us with a range of possible changes in socio-economic trends, land uses and climate (i.e. exposure) and allow us to assess the response of ecosystems and changes in the services they provide (i.e. potential impacts).

 2. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2016

  Finding solutions for complex societal problems requires cross-boundary collaboration between multiple stakeholders who represent various practices, disciplines and perspectives. The authentic, multi-stakeholder Regional Learning Environment (RLE) is expected to develop higher education students’ capabilities for working in multi-stakeholder settings. However, the effectiveness of the RLE, including its typical cross-boundary learning environment characteristics, has not been investigated.

 3. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2016
  Países Bajos

  In trying to influence spatial development, people engage in discussions about distinctions between places or areas, and the roles of government and society, while they need to relate to other groups of stakeholders. In other words, boundaries (between meanings of places, between government and society, and between different groups of people) are omnipresent in spatial governance. Does the peri-urban area belong to the city or to the countryside? Can nature be integrated into farming? What should be the role of governments in relation to bottom-up initiatives?

 4. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Diciembre, 2018
  África, Asia

  The aim of this special issue is to push forward the frontier of development studies by analysing local livelihoods from a ‘flows of capital/people’ perspective. In development studies, and especially in livelihood research, local development has long been defined in terms of local people’s agency and the importance of capitals and capabilities. Over the last decade, however, the context of local development has undergone considerable change.

 5. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2009

  Sinds 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) het nieuwste wapen in de strijd tegen vastgelopen beleidsprocessen en bureaucratisering in het plattelandsbeleid. Decentralisatie van instrumenten en geld naar provincies, zevenjarige prestatiecontracten en meerjarenprogramma’s moeten de uitvoering van dit beleid stimuleren. Het ILG omvat twee sturingswerelden: gebiedsgerichte samenwerking (governance) en contracten (prestatiesturing). Maar, gaan deze werelden in de praktijk ook samen? Het belang van gebiedsprocessen voor natuur en landschap, burger en boer

 6. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2010

  Voor de Natuurverkenning 2011 onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving vier streefbeelden voor natuur. Eén van deze streefbeelden is Beleefbare natuur. Stadsparken zijn een belangrijke omgeving waar burgers natuur kunnen beleven. Om de uitwerking van het streefbeeld te ondersteunen, werd een serie van tien verkennende interviews uitgevoerd over ‘Het Park van de Toekomst’.

 7. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2007

  Studie uitgevoerd in het kader van de Routeplanner 2010 > 2050:”Naar een Klimaatbestendig Nederland”. Een duurzame gebiedsontwikkeling in het Groene Hart, hoe krijgt dat vorm, rekening houdend met klimaatverandering. Want: De ambitie om de problemen in het Groene Hart aan te pakken is volop aanwezig. De vraag die overblijft, is: Is straks (zeg 2050) het Groene Hart wel voldoende klimaatbestendig ingericht. Daarover gaat dit rapport.

 8. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2013
  Viet Nam

  The study focuses on analyses of major development problems related to livelihood and natural resource management in the Northern Uplands of Vietnam (NUV). The study was conducted in Suoi Con, a small agro-forestry watershed with the total area is about 1760 ha. The watershed is characterized by a high poverty rate and low agricultural production and household income. Livelihood of the households is dependent upon self-sufficient agricultural production, which accounts for nearly 80% of the total production value.

Buscar en la Biblioteca de Tierras

A través de nuestro potente motor de búsqueda, puede buscar cualquier ítem de los más de 50,000 recursos que han sido organizados cuidadosamente en la Biblioteca de Tierras. Si desea obtener una descripción general de lo que es posible, no dude en leer la Guía de búsqueda


Comparta esta página