Résultats de la recherche | Land Portal
anal porno swinger porno milf porno sex grup porno zenci porno brazzers olgun porno brazzers

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 1.
 1. Library Resource

  Zifikelela Njani Nakunye Nokuzisebenzisa

  Manuels et directives
  juin, 2010
  Afrique du Sud

  [XHOSA} Umhlaba wesisa kamasipala lusiphathela ithuba elilodwa lophuhliso lwamaphandle nohlaziyo kwezemihlaba nezolimo. Umthetho usixelela ukuba umhlaba wesisa kamasipala kufuneka ube negalelo kuhlaziyo kwezemihlaba apho uthi wenziwe ufumaneke ukuze usetyenziselwe ulimo ngabo babesakuya bengavumelekanga kwixa langaphambili ukuba

  bafumane imihlaba yeziza zikamasipala. Abahlali basezidolophini abahluphekileyo nabanqwenela

  ukuzibandakanya kwiinkuthalo zolimo kufuneka ngoko bacebe ukwenza amabango okufumana umhlaba wesisa kamasipala.

  [ENG] 

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche puissant, vous pouvez effectuer des recherches précises avec plus de 61,500 ressources disponibles.  Pour un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page