Résultats de la recherche | Land Portal | Sécurisation des droits fonciers à travers les données ouvertes

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 169.
  1. Library Resource
    Rapports et recherches
    décembre, 1946

    In het Zuiden van de Bommeierwaard komen enkele dorpen Voor, die zwaar getroffen werden door het oorlogsgeweld. Bovendien behoort de Bommelerwaard tot de gebieden, waarin zich reeds lang zorgwekkende toestanden voordoen. Bij den noodzakelijken wederopbouw is het standpunt der Regeering, dat er zooveel mogelijk naar gestreefd dient te worden, waar noodig, tegelijkertijd een saneering door te voeren. Vandaar dat in dit gebied begonnen is met de voorbereidende werkzaamheden vöpr een ruilverkaveling.

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche puissant, vous pouvez effectuer des recherches précises avec plus de 45 000 ressources disponibles.  Pour un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page