Skip to main content

page search

Library Fuzzy logic applications in soil erosion studies

Fuzzy logic applications in soil erosion studies

Fuzzy logic applications in soil erosion studies

Resource information

Date of publication
December 2008
Resource Language
ISBN / Resource ID
AGRIS:TR2010000780
Pages
121-130

It is known that erosion is a leading factor in land degradation. Therefore, erosion must be correctly estimated and effective precautions must be taken for a sustainable agricultural activity. Hence, many models and methods have been developed for estimation of soil erodibility or calculating of quantity of the soil loss. In the present paper, using of fuzzy logic based models were examined in soil erosion prediction studies. For this goal, binary logic was described and then the transition from the classical logic to fuzzy logic has been studied. In the last section of the paper, a conducted research project is presented as an example of this matter. According to results of the said study and similar studies, fuzzy logic based models are more successful than classical logic based models in estimation of soil erosion; and they require fewer variables in application.

Erozyon arazi degradasyonuna neden faktörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir bir tarımsal faaliyet için erozyonun doğru bir şekilde tahminlenmesi ve erozyona karşı etkin önlemlerin alınması gerekmektedir. Toprakların aşınabilirliklerini veya toprak kayıp miktarını belirlemek amacıyla birçok model ve yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada toprak erozyonunu tahminlemede bulanık mantık (fuzzy logic) temelli modellerin kullanımı değerlendirilmiştir. Bu amaçla öncelikle iki değerli mantık tanımlanmış ve iki değerli klasik mantıktan bulanık mantığa geçiş süreci irdelenmiştir. Son kısmında ise konuya örnek olan bir çalışmaya yer verilmiştir. Bahsi geçen bu çalışmanın ve konuyla ilgili diğer birçok çalışmanın sonuçlarına göre, bulanık mantık temelli oluşturulan modeller toprak erozyonunu tahminlemede klasik mantık temelli oluşturulan modellerden daha başarılıdırlar ve uygulamada daha az değişkene ihtiyaç gösterirler.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Yakupoğlu, T., Ondokuz Mayıs Univ., Faculty of Agriculture, Samsun (Turkey). Div. of Soil Science
Özdemir, N., Ondokuz Mayıs Univ., Faculty of Agriculture, Samsun (Turkey). Div. of Soil Science
Ekberli, İ., Ondokuz Mayıs Univ., Faculty of Agriculture, Samsun (Turkey). Div. of Soil Science

Data Provider
Geographical focus