Skip to main content

page search

Library Vrijkomende agrarische bebouwing in de provincie Utrecht; beschouwing op het nieuwe, ingezette provinciale beleid m.b.t. vrijkomende agrarische bebouwing beschreven in hoofdstuk 8 van de handleiding bestemmingsplannen van de provincie Utrecht

Vrijkomende agrarische bebouwing in de provincie Utrecht; beschouwing op het nieuwe, ingezette provinciale beleid m.b.t. vrijkomende agrarische bebouwing beschreven in hoofdstuk 8 van de handleiding bestemmingsplannen van de provincie Utrecht

Vrijkomende agrarische bebouwing in de provincie Utrecht; beschouwing op het nieuwe, ingezette provinciale beleid m.b.t. vrijkomende agrarische bebouwing beschreven in hoofdstuk 8 van de handleiding bestemmingsplannen van de provincie Utrecht

Resource information

Date of publication
December 2004
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/332852

De beschouwing op de ¿Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de Provincie Utrecht¿ is in opdracht van de Provincie Utrecht uitgevoerd. Op basis van een korte literatuur studie zijn gegevens verzameld en door middel van interviews zijn beschreven beleidsregels van de handleiding bestemmingsplannen (hoofdstuk8) getoetst in de (beleids)praktijk. Tot slot zijn beleidsregels getoetst aan de gevonden resultaten.

Share on RLBI navigator
NO