Skip to main content

page search

Library De paardenhouderij in beeld : een verkenning naar de landschappelijke verschijningsvorm van de paardenhouderij

De paardenhouderij in beeld : een verkenning naar de landschappelijke verschijningsvorm van de paardenhouderij

De paardenhouderij in beeld : een verkenning naar de landschappelijke verschijningsvorm van de paardenhouderij

Resource information

Date of publication
December 2007
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/354366

Dit onderzoek bevat een verkenning naar de landschappelijke verschijningsvorm van de paardenhouderij in Nederland. Hierbij is gekeken naar zowel professionele als hobbymatige vormen van paardenhouderij. Er worden adviezen aangereikt voor paardenhouders, gemeenten, landschapsorganisaties en ontwerpers/adviseurs om mee te kunnen werken aan een betere relatie tussen paard en landschap. Met minder verrommeling van het landschap dus. Het onderzoek laat aan de hand van beelden en ontwerphandreikingen zien hoe met relatief eenvoudige middelen betere landschappelijke inpassing en herstel van landschapskwaliteit kan worden bereikt. Een reactie op de verpaarding van Nederland

Share on RLBI navigator
NO