Skip to main content

page search

Library Innovatie-experimenten in de open teelten

Innovatie-experimenten in de open teelten

Innovatie-experimenten in de open teelten

Resource information

Date of publication
December 2005
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/357568
Pages
4

In de Systeeminnovatieprogramma’s voor de geïntegreerde en biologische open teelten zijn drie innovatieprojecten van start gegaan: De smaak van morgen, Nutriënten waterproof en Topsoil+. Elk project pakt een knelpunt op om de teelten duurzamer te maken en voor te bereiden op de geschetste toekomst van de open teelten in 2030. De toekomstbeelden schetsen een toekomst van agrarische functies die in diverse ringen rondom stedelijke kernen zijn gegroepeerd: dichtbij de stad kleinschalige verweven belevingslandbouw tot verder weg van de stad grootschalige productielandbouw

Share on RLBI navigator
NO