Skip to main content

page search

Library Klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie natuur: wat we (niet ) weten

Klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie natuur: wat we (niet ) weten

Klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie natuur: wat we (niet ) weten

Resource information

Date of publication
December 2007
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/361386

Ten behoeve van het nationaal programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) is als onderdeel van Routeplanner 3 voor het thema natuur een overzicht gemaakt van de huidige kennisleemtes. Op basis van de belangrijkste effecten die klimaatverandering mogelijk kan hebben op soorten en ecosystemen zijn knelpunten gesignaleerd, waarbij de doelstellingen van het Nederlandse natuurbeleidskader als referentie zijn gehanteerd. Deze knelpunten zijn vertaald in een achttal ruimtelijke vraagstukken.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Vos, C.C.
Opdam, P.F.M.
Nabuurs, G.J.M.M.
Bugter, R.J.F.
Epe, M.J.