Skip to main content

page search

Library Maatlat Government-Governance

Maatlat Government-Governance

Maatlat Government-Governance

Resource information

Date of publication
December 2009
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/380622

In diverse publicaties wordt aangegeven dat er de laatste decennia in de relatie tussen de centrale overheid en de overige publieke en private actoren een verschuiving is opgetreden van government naar governance. Bij government bepaalt één dominante actor, de rijksoverheid, het beleid, terwijl de inbreng van andere actoren nihil is. Bij governance is sprake van een veelheid van actoren en verbindingen tussen actoren, waarbij alle actoren de mogelijkheid hebben tot inbreng. Om te kunnen bepalen of een beleidsproces een government- of een governance-karakter heeft, is een maatlat ontwikkeld, waarbij het ene uiteinde zuiver government is en het andere zuiver governance. Met de maatlat kan een beleidsproces op vijf aspecten worden beoordeeld: • Actoren: welke actoren participeren in het proces en in welke setting; • Spelregels: de formele en informele regels in het besluitvormingsproces; • Inhoud: de inhoudelijke verschillende ideeën over probleem- en oplossingsrichtingen; • Sturing: de procesmatige verschillende ideeën over interventies; • Invloed: beschikbaarheid en gebruik van materiële en immateriële machtsmiddelen.

Share on RLBI navigator
NO