Skip to main content

page search

Library Hotspot Zuidplaspolder: Klimaat in de zuidplaspolder

Hotspot Zuidplaspolder: Klimaat in de zuidplaspolder

Hotspot Zuidplaspolder: Klimaat in de zuidplaspolder

Resource information

Date of publication
December 2008
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/389703

De plannen voor de Zuidplaspolder zijn klimaatbestendig. De kans op overstromingen neemt door de klimaatveranderingen niet toe. De stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel en de Maeslantkering bieden voldoende veiligheid. In de planontwikkeling is bovendien rekening gehouden met overstromingsrisico’s. Op de meest kwetsbare gebieden, in het veenachtige en lager gelegen zuiden, is geen woningbouw gepland. Mocht de Hollandse IJsseldijk onverhoopt doorbreken zal een deel van het veenweidegebied in het midden van de polder maximaal 1,5 meter stijgen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Hotspot Zuidplaspolder' van het Nationaal onderzoeksprogramma Klimaat en Ruimte.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Steekelenburg, van, M.G.N.
Goosen, H.
Mes, R.
Peen, M.
Pelt, van, F.
Smeets, L.