Skip to main content

page search

Library Effecten van Burgerinitiatieven en de rol van de rijksoverheid

Effecten van Burgerinitiatieven en de rol van de rijksoverheid

Effecten van Burgerinitiatieven en de rol van de rijksoverheid

Resource information

Date of publication
December 2011
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/409461

In dit vijfde deel van Burgers en Landschap wordt aan de hand van de vijf initiatieven die onderdeel uitmaakten van de pilot gekeken naar resultaten en effecten van burgerinitiatieven. Hiermee wordt de reeks Burgers en Landschap afgesloten en is er veel informatie voorhanden om burgers nog meer te betrekken bij het landschap

Share on RLBI navigator
NO