Skip to main content

page search

Library Ontwerpen aan klimaatadaptatie : plannen voor het ondenkbare

Ontwerpen aan klimaatadaptatie : plannen voor het ondenkbare

Ontwerpen aan klimaatadaptatie : plannen voor het ondenkbare

Resource information

Date of publication
December 2012
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/452019

In Nederland zal het natter worden ten gevolge van de klimaatverandering. Meer regens, meer smeltwater in rivieren en een stijging van de zeespiegel zorgen voor een groter risico op overstromingen. Daarmee wordt klimaatverandering een niet weg te denken element in waterbeheer, kustverdediging, stedelijke ontwikkeling en natuurbeheer. Ieder ontwerp voor stedelijke of gebiedsontwikkeling zal rekening moeten houden met de mogelijke gevolgen van de opwarming van de aarde, of met een mooi woord ‘klimaatbestendig’ moeten zijn. De vraag hoe je klimaatbestendige landschappen kunt ontwerpen, speelt een grote rol binnen Europese projecten waar de groene hogeschool aan heeft deelgenomen en deelneemt.

Share on RLBI navigator
NO