De rol van voorlichting bij landinrichting | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 1980
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/73401
Pages: 
5
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

De rol die voorlichting kan spelen bij het landinrichtingsbeleid, wordt in sterke mate beinvloed door het feit dat het belang dat dit beleid tracht te dienen gewoonlijk slechts ten dele overeenstemt met hetgeen de betrokkenen als hun belang zien. Ook het belang van de boeren, de natuurbeschermers, de recreanten en de belastingbetalers is lang niet altijd met elkaar in overeenstemming. Het is een politieke beslissing welk gewicht aan elk van deze belangen wordt toegekend. Om effectief te kunnen werken is een goede coordinatie noodzakelijk tussen alle instanties die zich met deze voorlichting bezighouden. Tevens een goede opleiding van de voorlichters op het gebied van de voorlichtingskunde

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Ban, van den, A.W.

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Share this page