Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 2.
 1. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2014
  Honduras, Rwanda, Zambia, Samoa, Sri Lanka, Australia, Vietnam, Malawi, Pakistan, Ethiopia, Nepal, South Africa, Uganda, Kyrgyzstan, Uzbekistan, India, Tajikistan, Kenya

  Ky udhëzues teknik për Qeverisjen e tokës për gratë dhe burrat synon të ndihmojë në vënien në jetë të “Udhëzimeve vullnetare për qeveris-jen e përgjegjshme të të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet në kuadër të sigurisë ushqimore kombëtare” (FAO, 2012b) për-mes ofrimit të orientimeve që mbështetin parimin e barazisë gjinore lidhur me qeverisjen e të drejtave mbi tokën të mishëruar në Udhëzimet. Në krye të çdo moduli, bëhet lidhja me dispozitat përkatëse të Udhëzimeve.

 2. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2014
  Angola, Algeria, Egypt, Bangladesh, Niger, Liechtenstein, Somalia, Namibia, Bulgaria, Bolivia, Ghana, Pakistan, Cape Verde, Jordan, Liberia, Libya, Vietnam, Democratic People's Republic of Korea, Tanzania, Portugal, Cambodia, Ethiopia, Paraguay, Saudi Arabia, Lebanon, Slovenia, Burkina Faso, Slovakia, Mauritania, Croatia, Chile, China, Saint Kitts and Nevis, Jamaica, Djibouti, Guinea, Finland, Uruguay, Thailand, Seychelles, Nepal, Laos, Yemen, Philippines, South Africa, Kiribati, Uganda, Syrian Arab Republic, Nicaragua, Kazakhstan, Niue, Dominica, Benin, Nigeria, Belgium, Togo, Zimbabwe, Sri Lanka, United Kingdom, Malawi, Costa Rica, Cameroon, Morocco, Lesotho, Tokelau, Turkmenistan, Trinidad and Tobago, Netherlands, Iraq, Chad, Georgia, Montenegro, Mongolia, Marshall Islands, Belize, Afghanistan, Burundi, Belarus, Grenada, Greece, Andorra, Rwanda, Tajikistan, Haiti, Mexico, Saint Lucia, India, Latvia, Bhutan, Saint Vincent and the Grenadines, Malaysia, Norway, Czech Republic, Antigua and Barbuda, Fiji, Honduras, Mauritius, Dominican Republic, Luxembourg, Israel, San Marino, Peru, Indonesia, Vanuatu, North Macedonia, Suriname, Congo, Iceland, Cook Islands, Comoros, Colombia, Botswana, Nauru, Moldova, Sao Tome and Principe, Madagascar, Ecuador, Senegal, Maldives, Serbia, France, Lithuania, Mozambique, Zambia, Samoa, Holy See, Guatemala, Denmark, Germany, Australia, Austria, Venezuela, Iran, Palau, Kenya, Turkey, Albania, Oman, Tuvalu, Myanmar, Brunei Darussalam, Tunisia, Russia, Barbados, Brazil, Canada, Equatorial Guinea, United States of America, Qatar, Sweden, Ukraine, Guinea-Bissau, Eswatini, Tonga, Côte d'Ivoire, Republic of Korea, Guyana, Switzerland, Cyprus, Bosnia and Herzegovina, Singapore, Azerbaijan, Uzbekistan, Central African Republic, Poland, Kuwait, Gambia, Eritrea, Gabon, Estonia, Spain, Faroe Islands, El Salvador, Mali, Ireland, Malta, South Sudan, Sierra Leone, Panama, Bahamas, Solomon Islands, New Zealand, Monaco, Italy, Democratic Republic of the Congo, Japan, Kyrgyzstan, Armenia, Micronesia, United Arab Emirates, Argentina, Sudan, Bahrain, Hungary, Papua New Guinea, Cuba, Americas, Northern America, Europe, Asia, Africa, Global, Oceania

  Këto udhëzime janë instrumenti i parë i gjithanshëm botëror për të drejtat mbi burimet dhe administrimin e tyre që është përgatitur me negociata ndërqeveritare. Udhëzimet parashtrojnë parimet dhe standardet e pranuara botërisht të praktikave të përgjegjshme për përdorimin dhe mbajtjen në kontroll të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page