Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 33.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2012
  Vietnam, South-Eastern Asia
 2. Library Resource
  Reports & Research
  September, 2014
  Vietnam, South-Eastern Asia

  Diễn đàn lâm nghiệp cộng đồng lần thứ nhất thu hút sự tham gia của hơn 60 đại biểu từ khu vực công, khu vực tư nhân, và khu vực phát triển, cùng với đại diện các cơ quan nghiên cứu và đào tạo cũng như các cộng đồng làm lâm nghiệp, những người muốn chia sẻ thành tựu và bày tỏ nhu cầu cũng như nguyện vọng của bản thân về vấn đề lâm nghiệp cộng đồng.

 3. Library Resource
  Policy Papers & Briefs
  December, 2012
  Vietnam

  Các nội dung chính của bản tin kỳ này:

  - “Xanh hóa” ngành ngân hàng: Áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện?

  - Thu phí tham quan ở một số vườn quốc gia

  - Tăng cường quản lý các dự án thủy điện

  - Chuyển đổi đất rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang

  - Quản lý dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

  - Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam

  - Ban hành chiến lược mới về bảo vệ môi trường quốc gia

  - Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2013
  Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, South-Eastern Asia

  Reviews the history of Chinese hydropower development on the Lancang from the 1950s to the present, the downstream political, economic and environmental implications of Lancang hydropower, China’s hydropower influence in the Lower Mekong Basin, and China’s external environmental and social policies related to hydropower.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2015
  Vietnam

  Tài liệu “Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam” tổng hợp một số đánh giá ban đầu từ các nghiên cứu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Tư vấn và Quản lý Tài nguyên (CORENARM) cùng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) trong năm 2014 về hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.

 6. Library Resource
  Policy Papers & Briefs
  December, 2016
  Vietnam, South-Eastern Asia

  Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm nghiệp trong quản lý tài nguyên rừng. Tuy nhiên, quyền của cộng đồng địa phương đối với rừng lại rất hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dân mất đi tính tự chủ. Vì thế, các cộng đồng cần được trao nhiều quyền hơn để họ có thể tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý rừng và phát triển sinh kế bền vững.

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2013
  Vietnam

  Sông Sêrêpôk là chi l?u c?p I c?a sông Mê Kông, do hai nhánh Krông Ana và Krông Knô h?p thành. Dòng chính t??ng ??i d?c, ch?y t? cao ?? 400m ? nh?p l?u xu?ng cao ?? 150m ? biên gi?i Campuchia. Theo báo cáo hi?n tr?ng môi tr??ng t?nh ??k L?c n?m 2010, các ?i?m quan tr?c ch?t l??ng n??c sông Srepok ???c giám sát t? n?m 2002 – 2009 t?i các v? trí sau:

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page