Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 190.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008

  In 2007 is het onderzoek van het cluster VLG ondergebracht in zeven onderzoeksthema’s: Bodem, Water, Klimaat, Stad & Platteland, Landschap, Europees Plattelandsbeleid en Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Wat is het effect van de onderzoeksresultaten voor het beleid? Hoe komen we tot goede kennisvragen? Hoe kan het beste verbinding maken tussen het wetenschappelijk onderzoek, beleid en de praktijk? Deze veelgestelde vragen zetten kennisdoorstroming en kennisbenutting hoog op de agenda.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011

  In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning aan de Landbouwhogeschool, de Landbouwuniversiteit en Wageningen Universiteit; het onderwijs rond verkeer, vervoer en infrastructuur in die jaren en de relatie tussen onderwijs en onderzoek daarbij, en de rol van afstudeervakken (scripties) en projecten derde geldstroom; en het andere onderwijs i

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2019

  Natural areas are essential for species conservation and outdoor recreation. Where conservation and recreational values are under threat, site managers need to take measures to protect them. Scientific knowledge and tools might help them to predict the outcomes of planned measures and create support amongst stakeholders. To be accepted by all stakeholders the knowledge and tools must possess three attributes credibility, salience and legitimacy.

 4. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2003
  Ethiopia, Africa, Eastern Africa

  Though a lot has been done and achieved in erosion research and control in Kenya, most of the erosion research methods have in the past put emphasis more on quantifying soil loss or measuring soil erosion, rather than pinpointing to areas that are likely to suffer soil erosion. In most cases the erosion processes have been assumed to occur in a uniform manner at all levels of the landscape hierarchy, and hence the results of one level observation can be factored to cover other levels for which data was not collected.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009

  Dit rapport betreft een advies over de kwaliteitsborging van de Monitor Agenda Vitaal Platteland. Hiervoor is onderzoek uitgevoerd naar kwaliteitsmanagement in de overheidssector en in de ICT-sector. De resultaten hiervan zijn gebruikt om te komen tot een herdefiniëring van de Monitor Agenda Vitaal Platteland en tot aanbevelingen voor de kwaliteitsborging van dit informatiesysteem. Trefwoorden: kwaliteitsmanagement, prestatiemanagement, goed openbaar bestuur, ICT kwaliteitmanagement, monitoring en evaluatie, plattelandsbeleid

 6. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2006
  Ethiopia

  Empirical investigation of the impact of institutional and socioeconomic factors on agricultural productivity and natural resource conditions is important for an informed evaluation of current policies, and to identify areas for future improvements. In this line, the current study addresses three topics of relevance to the process of agricultural intensification and natural resource management in the context of the less-favoured Highlands of Tigray, Ethiopia.

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2006
  Netherlands

  Om te zien of beleid nog goed werkt en misschien niet anders moet, worden beleidsevaluaties uitgevoerd. In deze studie zijn de voor- en nadelen en onderlinge verschillen geïnventariseerd van de evaluatie-instrumenten MKBA, KKBA, MCA en KEA. Ook komen verschillende natuurwaarderingsmethoden in de studie aan bod, die vooral bij een kosten-batenanalyse (MKBA of KKBA) van belang zijn. Tot slot wordt via case-studies bepaald hoe MKBA en MCA van elkaar verschillen, niet alleen wat betreft doelstellingen en aanpak, maar ook qua uitkomsten.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page