Nieuws | Land Portal

Op deze pagina vindt U het meest recente nieuws over het onderzoeksproject landjepik.

 

"New Perspectives on Acquisitive Prescription" gepubliceerd!

Dr. Björn Hoops en dr. Ernst Marais hebben de bundel 'New Perspectives on Acquisitive Prescription' in juli 2019 gepubliceerd. Een groot aantal leden van de onderzoeksgroep heeft een bijdrage geleverd aan deze bundel. De bijdragen bestrijken de voorwaarden voor verkrijgingen door verjaring, de maatschappelijke functies van verjaringsverkrijgingen, de rol van de systemen van grondboekhouding en de wenselijkheid van compensatie voor de voormalige eigenaar. Ga naar de website van de uitgever voor meer informatie: https://www.elevenpub.com/law/catalogus/new-perspectives-on-acquisitive-...


"Landjepik in Nederland" gepubliceerd!

Dr. Björn Hoops heeft zijn boek over "Landjepik in Nederland" (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers) op 26 November 2018 gepubliceerd. Het boek bevat een overzicht van de regels over verkrijging door verjaring in Nederland en vijf case studies over het gebruik zonder recht van gemeentegrond. Het manuscript kan worden geraadpleegd via: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3080849.  (link is external) Onder andere de Volkskrant heeft in een artikel aandacht besteed aan het boek, zie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/landjepik-kost-gemeenten-mi...


Succesvolle bijeenkomst van de onderzoeksgroep in Palermo

Op 23 en 24 november 2018 vond de 24e conferentie van de Common Core of European Private Law in Palermo plaats. De groep die onderzoek doet naar de "Acquisition of Immovables through Long-Term Use" kwam in dit kader bijeen. De groep heeft de casus aangepast en de nationale rapporten besproken. Het manuscript van het boek, inclusief de vergelijkende analyse, zal in de tweede helft van 2019 worden gestuurd naar de uitgever.


Empirisch onderzoek naar grondgebruik zonder recht in Nederland afgerond!

Mr. dr. Björn Hoops heeft vijf case studies uitgevoerd naar het gebruik zonder recht van gemeentegrond in Nederland. In de onderzochte gemeenten was acht (case study V), 16 (case study IV), 18 (case study III) en 80% (case study I) van de huishoudens betrokken bij het illegale gebruik van gemeentegrond. In de regel werd de grond gebruikt ter uitbreiding van de tuin of oprit. De resultaten zijn nu online en de auteur ontvangt graag opmerkingen en suggesties. Volg de link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3080849.


Succesvolle internationale conferentie over "New Perspectives on Acquisitive Prescription" in Groningen

Op 10 en 11 mei 2018 hebben mr. dr. Björn Hoops en dr. Ernst Marais (Johannesburg) een internationale conferentie over illegaal grondgebruik en verjaringsverkrijging georganiseerd. 20 sprekers uit 15 rechtsstelsels deelden hun inzichten over de verkrijging van grond door illegale grondgebruikers en vergeleken hoe hun landen deze kwestie benaderen. In de zomer van 2019 publiceren Hoops en Marais een bundel met de conferentiebijdragen. Het programma is beschikbaar op de event page.