Groenblauwe netwerken : brug tussen wetenschap en praktijk bij gebiedsontwikkeling? | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2006
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/349862
Pages: 
8
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

De ruimtelijke planner tendeert naar decentrale besluitvorming. In de ontwikkelingsplanologie nemen groepen actoren uit private en publieke sectoren besluiten over de toekomst van een gebied. Daarmee verandert de gebruiker van landschapsecologische kennis van een ruimtelijke ordeningsprofessional in een actor met belangen in het gebied en zal ook die kennis op een andere manier moeten worden aangeboden. Welke rol kunnen aansprekende ruimtelijke concepten daarbij spelen? Een analyse aan de hand van groenblauwe netwerken

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Opdam, P.F.M.

Data provider

Related categories

Share this page