Particularitățile metodologice ale reglementării relaţiilor funciare agrare în Republica Moldova | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2020
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
uasm:5296

Relațiile funciare, începând cu etapa inițială a dezvoltării statului, reprezintă un product al societății. În istoria statalității Republicii Moldova se vor găsi mai multe etape inițiale. Este important a sublinia că, indiferent de acest fapt, relațiile funciare au fost printre primele și cele mai importante în dezvoltarea societății. Prin aceasta, se constată și conținutul social al relațiilor funciare. Perioada vizată în prezentul studiu, include etapa stabilirii statalității Republicii Moldova, anii 1991-2018 – perioadă în care are loc formarea unor relații funciare evidente. Perioada anilor 1991-1995 se caracterizează printr-o modificare intensivă a relaţiilor funciare, mai ales în domeniul agricol. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de evenimentele ce au avut loc în această perioadă, cu atât mai mult sunt necesare studii profunde referitoare la influenţa acţiunilor realizate în cadrul ei asupra prezentului şi, nu mai puţin, a viitorului. Practica prea modestă a Republicii Moldova, în ce privește nivelul de performanță a relaţiilor funciare, apreciată în ansamblu cu practica mondială, ne convinge de importanţa majoră a relaţiilor funciare în procesul creării cadastrului, de rolul conceptual al ambelor în dezvoltarea economiei ţării. Lozinca „fără cadastru nu există economie, este recunoscută în cadrul implementării şi dezvoltării politicilor economice, a societăţii în ansamblu.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Zubco, Efim

Data provider

Share this page