Squatting and neighbors conflicts over land | Land Portal

The Illegal Land Use Research Project

Onderzoeksproject Landjepik

Squatting and neighbour conflicts over land

Landjepik en burenruzies over grond

People around the world use land without any right or title to the land. This illegal land use may take different shapes. Persons without any access to land occupy and cultivate or build on land belonging to other people. Land owners move the boundaries of their land and extend their houses or gardens onto their neighbour’s land.

Prof. Björn Hoops (Associate Professor, University of Groningen, Netherlands) has initiated the Illegal Land Use Research Project to examine illegal land use and legal responses to it.

Read more about this research project and the research group behind this research.

 

 

Illegally used sidewalkMensen over de hele wereld gebruiken land zonder enig recht of titel op het land. Dit illegale landgebruik kan verschillende vormen aannemen. Personen die geen toegang tot het land hebben, bezetten en cultiveren of bouwen op grond van andere mensen. Landeigenaren verplaatsen de grenzen van hun land en breiden hun huizen of tuinen uit naar het land van hun buren.

Prof. mr. Björn Hoops (Adjunct-hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen) heeft het onderzoeksproject voor illegaal landgebruik in gang gezet om illegaal landgebruik en juridische reacties daarop te onderzoeken.

Lees meer over dit onderzoeksproject en de onderzoeksgroep achter dit onderzoek.

 

 

 

Share this page