Udhëzime Vullnetare Për Qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave | Land Portal

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Dezembro 2014
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
FAODOCREP:838b82e7-f0b8-4cb2-ae60-c913fca7f8d5
Pages: 
51
License of the resource: 
Copyright details: 
© FAO. FAO is committed to making its content freely available and encourages the use, reproduction and dissemination of the text, multimedia and data presented. Except where otherwise indicated, content may be copied, printed and downloaded for private study, research and teaching purposes, and for use in non-commercial products or services, provided that appropriate acknowledgement of FAO as the source and copyright holder is given and that FAO's endorsement of users' views, products or services is not stated or implied in any way.

Këto udhëzime janë instrumenti i parë i gjithanshëm botëror për të drejtat mbi burimet dhe administrimin e tyre që është përgatitur me negociata ndërqeveritare. Udhëzimet parashtrojnë parimet dhe standardet e pranuara botërisht të praktikave të përgjegjshme për përdorimin dhe mbajtjen në kontroll të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve. Në to jepen orientime për përmirësimin e kornizave politike, ligjore dhe organizative që rregullojnë të drejtat mbi burimet; për rritjen e transparencës dhe administrimit të sistemeve të të drejtave mbi burimet; dhe për fuqizimin e kapaciteteve dhe operacioneve të organeve publike, ndërmarrjeve të sektorit privat, organizatave të shoqërisë civile dhe njerëzve që kanë lidhje me të drejtat mbi burimet dhe qeverisjen e tyre. Udhëzimet e vendosin qeverisjen e të drejtave mbi burimet brenda kontekstit të sigurisë ushqimore kombëtare dhe kanë për synim të kontribuojnë në realizimin progresiv të së drejtës për ushqim të mjaftueshëm, zhdukjen e varfërisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm shoqëror dhe ekonomik.

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Land and Water Division
Deputy Directory-General Natural Resources

Corporate Author(s): 
Publisher(s): 

Provedor de dados

Foco geográfico

Categorías relacionadas

Compartilhe esta página