Romanian | Land Portal
Language code (ISO 639-1): 
ro
Language code (ISO 639-3): 
ron
Journal Articles & Books
December 2018
Moldova

The purpose of this article is to analyze the state of the IT systems specific to different areas of activity in the Republic of Moldova, aiming at informational provision, permanent monitoring and facilitation of the decision-making processes for sustainable development.

Journal Articles & Books
December 2020
Global

În urma cercetărilor efectuate s-a evaluat corelaţia pozitivă între eficienţa tehnică a gospodăriilor ţărăneşti şi nivelul de consolidare a terenurilor agricole și s-a apreciat mărimea critică a dimensiunii gospodăriei ţărăneşti cu gradul minim al eficienţei tehnice.

Reports & Research
December 2020
Global

Relațiile funciare, începând cu etapa inițială a dezvoltării statului, reprezintă un product al societății. În istoria statalității Republicii Moldova se vor găsi mai multe etape inițiale. Este important a sublinia că, indiferent de acest fapt, relațiile funciare au fost printre primele și cele mai importante în dezvoltarea societății.

Journal Articles & Books
December 2020
Global

Преобразование земельных отношений в 1989-2019 гг. в Республике Молдова не было случайным явлением. Настоятельная необходимость в социально-
экономических реформах явилась объективной необходимостью, вызванной
самим ходом истории развития общественных и экономических отношений.
Особенно остро отставание ощущалось в области сельского хозяйства, где

Share this page