Hungarian | Land Portal
Language code (ISO 639-1): 
hu
Language code (ISO 639-3): 
hun
Artigos e Livros
Dezembro 2009

A gazdálkodás ökonómiai kérdéseivel foglalkozók számára a piaci csere híján fontos feladat az externáliák minél szélesebb körű számszerűsítése, mivel csak a társadalom számára jelentkező összes költség és haszon figyelembevételével lehet megítélni a mindenkori agrárpolitikát.

Artigos e Livros
Dezembro 2007

A mindenkori gazdaságpolitikának nagy szüksége van a mezőgazdasági folyamatok összetevőinek megismerésére, a hatások-ellenhatások múltbeli feltérképezésére ahhoz, hogy a jövő agrárstratégiáját már ezek figyelembevételével alakítsa ki. A vizsgálatok a múltbeli tendencia folytatásaként a búza, a kukorica vetésterületének csökkenését, illetve a napraforgó növekedését vetítik előre.

Regulamentos
Novembro 1992
Hungria

This Decree provides that municipalities shall create a cadastre registering all their immovable properties and keep it updated. The content of cadastre is also addressed.

Implements: Act XXXIII of 1991 on the transfer of ownership of certain state owned assets to local governments. (2014-07-15)

Publicação revisada por pares
Abril 2015

Economist Sir Nicholas Stern warned that the global warming could cause major blow to the world economy than the two world wars and the crisis in the 1930s. But where are we in this process now and what can be expected in the near future and what opportunities we are to curb the negative effects and to slow down the global warming.

Publicação revisada por pares
Dezembro 2014
Hungria

The social and solidarity economy (SSE) is an emerging sector of the European economies. It’s importance is demonstrated by millions of employees and significant share of GDP. In recognition of its perceptivity, ministries dedicated to SSE have been established in many countries. However, there is a lively debate about on the definition of SSE itself.

Artigos e Livros
Dezembro 2010

Megkülönböztetve egymástól a KAP és a birtokpolitikára vonatkozó közösségi jogi rendelkezéseket, arra a következtetésre jutok, hogy túlzás, illetve nem helytálló Tanka Endre megállapítása, mely szerint az uniós jog a birtokpolitikában „maga a politika”, „a tagállami jogalkotás annak végrehajtására szűkül”, és a birtokpolitikában a közösségi jog „a belső jogot csaknem kiszorítja”, hiszen a tagál

Artigos e Livros
Dezembro 2009

Az erdőgazdálkodás az erdők fenntartásának, művelésének, sokoldalú, tartamos hasznosításának az alapja. A Föld lakosságának gyarapodásával a történelem folyamán együtt növekedett az embernek az erdővel szemben támasztott igénye. Az igények kielégítésekor hamarosan kitűnt, hogy ezek teljesítésének lehetőségei szigorúan behatároltak.

Compartilhe esta página