Assessment of land use changes in Aşağıdere watershed in Bartın-Ulus | Land Portal

Información del recurso

Date of publication: 
Mayo 2006
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
AGRIS:TR2010001399
Pages: 
87-97

In this study, land use changes between 1986-2001 in Bartın-Ulus-Asagıdere watershed area was determined. In order to determine the land use percentages in 1986, Forest Management plan has been taken into consideration. Land use data belonging to 2001 has been determined by making use of the observations in the study area and data obtained from Forest Management plan of the year 2001. Arcview 3.2 software programme were used to analyze, examine and evaluate the data. In the study area, land use types were divided into three categories; forest, non-forest and residential areas.The findings have showed that in terms of area use, forest areas were expanded 153.92 hectares and residential areas were expanded 15.49 hectares; on the other hand, non-forest areas were receded 169.41 hectares.

Bu çalışmada, Bartın-Ulus-Aşağıdere havzasının arazi kullanım şekillerinde 1986-2001 yılları arasında meydana gelen değişimler saptanmıştır. 1986 yılındaki arazi kullanım durumunun belirlenmesinde, 1986 yılı Orman Amenajman planı esas alınmıştır. 2001 yılı arazi kullanımı, çalışma alanında yapılan gözlemler ile 2001 yılı Orman Amenajman planı verileri kullanılarak belirlenmiştir. Verilerin analizi, sorgulanması ve değerlendirilmesinde ArcView 3.2 yazılım programı kullanılmıştır. Çalışma alanında arazi kullanımı orman alanları, orman olmayan alanlar ve yerleşim birimleri olmak üzere üç grupta ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, 1986-2001 yılları arasında, alansal kullanım olarak orman alanlarının 153.92 ha, yerleşim birimlerinin 15.49 ha arttığını; buna karşılık orman olmayan alanların 169.41 ha azaldığı belirlenmiştir.

Autores y editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Şensoy, H., Zonguldak Karaelmas Univ., Bartın Faculty of Forestry, Bartın (Turkey)
Hızal, A., İstanbul Univ., Faculty of Forestry, İstanbul (Turkey). Div. of Forest Engineering
Tunay, M., Zonguldak Karaelmas Univ., Bartın Faculty of Forestry, Bartın (Turkey)

Proveedor de datos

Comparta esta página