Determination the asppropriateness of Tokat Kazova lands to peach cultivation using geographic information system | Land Portal

Información del recurso

Date of publication: 
Diciembre 2008
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
AGRIS:TR2008000075
Pages: 
215-221

The aims of this study are to determine the appropriate peach orchard locations among Tokat Kazova lands and to classify the lands according to the suitability for peach cultivation by means of Geographic Information System (GIS). The distances and elevation differences of possible orchard locations to/from the available water resources, soil profile depth, soil profile texture, frost risk, land aspect, and land slope were considered as criterions to classify the lands of Tokat Kazova to determine appropriate lands for peach cultivation under Tokat Kazova conditions. These criterions with their average influence rates on peach cultivation were evaluated in the ArcMap software. The method of weighted data analysis was used to determine and classify the lands of Tokat Kazova for the purpose of peach cultivation. The analysis results showed that 18 % of study area is suitable for peach growing, 38 % is moderately suitable, 15 % is marginally suitable, 11 % is very low suitable and 19 % permanently not suitable. In addition, with the aids of satellite image in GIS, the analysis showed that; in general, more than half of the existed peach orchards were established on moderately suitable lands; and some of lands found as suitable were not evaluated as orchard since they are located above main irrigation channel.

Bu çalışma ile, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) olanakları kullanılarak, Tokat Kazova arazileri içerisinde şeftali yetiştirilebilecek bahçe alanları yerlerinin belirlemesi ve bu arazilerin şeftali yetiştiriciliğine uygunluk sınıflamasının yapılması amaçlanmıştır. Tokat Kazova koşulları için şeftali yetiştiriciliğine uygun alanların sınıflandırılmasında kriter olarak; arazilerin ovada mevcut su kaynaklarına uzaklıkları, arazilerin ovadaki mevcut su kaynaklarından olan kot farkları, toprak profil derinliği, toprak profil bünyesi, don riski, arazi bakısı, ve arazi eğimi dikkate alınmıştır. CBS ArcMap yazılımı ortamında bu kriterlerden her biri ağırlıkları ile birlikte ele alınarak, ağırlıklı veri analiz metodu ile şeftali yetiştiriciliği için uygun alanlar belirlenerek, sınıflandırılmıştır. Analiz sonucunda; çalışma alanı arazilerinin % 18inin şeftali yetiştiriciliğine uygun, % 38inin orta derecede uygun, % 15inin düşük derecede uygun, % 11inin çok düşük derecede uygun ve % 19unun ise uygun olmadığı bulunmuştur. CBS ortamında yapılan uydu görüntülerinin analizleri sonucunda ise, genelde ovada kurulu bahçelerin yarıdan fazlasının şeftali yetiştiriciliği açısından 2. derecede uygun arazilerde yer aldığı, yetiştiricilik açısından 1. sınıf olarak belirlenen bir kısım arazilerin ise ana sulama kanallarının üstünde yer aldığı ve bunların mevcut durumda şeftali bahçesi olarak değerlendirilmediği sonuçları bulunmuştur.

Autores y editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Öztekin, T., Gaziosmanpasa University, Faculty of Agriculture, Tokat(Turkey). Div. of Agricultural Structures and Irrigation
Susam, T., Gaziosmanpasa University, Tokat Vocational Higher Education School, Programme of Mapping and Cadastre, Tokat (Turkey)

Proveedor de datos

Comparta esta página