Forestry and forest history | Land Portal

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Dezembro 2009
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
AGRIS:US2016220779

Az erdőgazdálkodás az erdők fenntartásának, művelésének, sokoldalú, tartamos hasznosításának az alapja. A Föld lakosságának gyarapodásával a történelem folyamán együtt növekedett az embernek az erdővel szemben támasztott igénye. Az igények kielégítésekor hamarosan kitűnt, hogy ezek teljesítésének lehetőségei szigorúan behatároltak. Hosszú távon, tartamosan (fenntarthatóan) akkor nyújthatja az erdő a gazdasági, társadalmi élet számára a legtöbbet, ha az adottságainak megfelelően gazdálkodnak. A Föld erdeinek jelenlegi képe több évezredes fejlődés, valamint emberi beavatkozás eredményeként alakult. A jelenlegi felfogás szerinti „korszerű” erdőgazdálkodás az egyes kontinenseken különböző időben, alig egy-két évszázada jött létre. Abban az esetben azonban, ha az ember és az erdő kapcsolatát vesszük alapul, az erdőgazdálkodást célszerű tágabban értelmezni és az emberiség történetével, az igények változásával együtt tárgyalni. Az ember története folyamán min-denkor a legtöbbet kívánta hasznosítani az erdők által nyújtott javakból. Hamarosan rájött arra is, hogy ezen javak mennyiségét és minőségét a faállományba való beavatkozás útján javíthatja. Ezek a beavatkozások nem mindenkor jártak kedvező eredménnyel. Az erdőgazdálkodók feladata mindenkor, hogy az erdők története által nyújtott tanulságokat értékeljék és hasznosítsák. Ez jelenti az erdőgazdálkodás fejlesztésének az egyik tényezőjét, mert ebben az esetben is: „A történelem az élet tanítómestere”. Ilyen és hasonló megfontolások vezettek ezen írásban foglaltak megfogalmazásához.Az erdők valamennyi fája egy olyan történelemkönyv lapját alkotja, amelynek címe: „Erdőtörténet”. A fa évgyűrűi jelentik ezen a lapon a sorokat, az egyes ágörvek közötti részek pedig a sortávolságok meghatározói. Az évgyűrűk átölelik a fa szívét és elmesélik életének történetét. A nagy történelmi távlatokat az egymást követő erdőállományok hordozzák magukban. Nagy idők sokat látott és tapasztalt „tanúi”. Az evolúció évezredeket átölelő folyamatának eredményeként jelentek meg a különböző fafaj-összetételű állományok, a devonkorszaki páfrányerdőktől a mai gyertyános bükkös tölgyesekig. Olyan erdőtársulások (erdei ökoszisztémák) jöttek létre, amelyek összetételébe, szerkezetébe az ember egyre nagyobb mértékben avatkozott be azért, hogy az erdő haszna megfeleljen igényeinek. A baj akkor következett és következik be, ha az ember érdekei feledtetik az igazságot, amely szerint az erdő a fák tár¬sadalma, ahol a társadalmi együttélés íratlan szabályait a természeti törvények fogalmazzák meg, amelynek figyelembevételével az erdővel gazdálkodni kell! ------------------------------------ The basis of forestry is the sustainability, cultivation and manifold use of the forest. As world population grew over the history so did people’s demands of the forest. In satisfying the demand for forest products it soon transpired that their supply is strictly limited. On long term the forest can provide for society and economy sustainably the most if it is managed according to its needs. The present state of earth’s forests is the outcome of thousands of years of growths and human intervention. The prevailing concept of up-to-date forestry developed on the various continents only over the last one or two hundred years. If we take the relationship between humanity and forest as the basis, it is pertinent to consider forestry in a wider sense together with the history of humanity and changes in people’s demands. Throughout history humanity has always intended to utilise the most the forest can provide. People soon discovered the quality and quantity of forestry products can be improved by intervention into the growing stock. However, such intervention did not always lead to the desired outcome. At all times it is a forester’s job to evaluate and utilise any lessens provided by the forest history. This is a significant factor in successful forestry management as “History is life’s teacher”. Considerations such as this lead to the concepts ideas in this paper.Every tree in a forest constitutes a page out of a history book, whose title is “The history of forest”. The tree rings represent the lines on this page and the width between rings indicates the width between lines. Tree rings embrace the heart of a tree and retail the story of its life. Long historical periods are embodied in stands that follow each other. They are the well experienced “witnesses” of great times. Thousands of years of evolution resulted in stands of various wood species from fern trees of the Devonian age to today’s forests of hornbeam, beach and oak. As time went by people intervened increasingly more frequently into the composition and constitution of the forest (forestry eco-system) to satisfy their demands of forestry products. Trouble begins when people’s interests make them forget about the truth, that the forest is the society of trees, where natural laws dictate the unwritten rules of co-existence to be taken into account when managing the forest!

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Solymos, Rezso

Provedor de dados

Categorías relacionadas

Compartilhe esta página