Resultaten van grondverbeteringsproeven op zandgrond | Land Portal

Información del recurso

Date of publication: 
Diciembre 1978
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/424265
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

De vochthoudendheid van zandgronden hangt nauw samen met het gehalte aan organische stof. Hoe meer organische stof hoe groter de vochthoudendheid. Om het organische stofgehalte in de ondergrond te verhogen is er eigenlijk maar één mogelijkheid, en dat is, er voor te zorgen dat bij de bewerking een gedeelte van de humeuze bovengrond met de ondergrond wordt vermengd. Spitfrezen of mengwoelen lijkt dan ook de voorkeur te verdienen boven een bewerking waarbij alleen het humusloze zand wordt losgemaakt zoals dat bij het woelen met een scherpe woeler het geval is.

Autores y editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Wiebing, R.
Verhaegh, W.B.

Publisher(s): 

Wageningen Environmental Research (also known as Alterra) is the Dutch research institute for our green living environment. We offer a combination of practical and scientific research in a multitude of disciplines related to the green world around us and the sustainable use of our living environment. Our expertise includes knowledge of water, nature, biodiversity, climate, landscape, forest, ecology, environment, soil, landscape and spatial planning, geo-information, remote sensing, flora and fauna, urban green, man and society etc.

Proveedor de datos

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Categorias relacionadas

Comparta esta página