Pasar al contenido principal

page search

Biblioteca Dobrobiti drveća u urbanim sredinama

Dobrobiti drveća u urbanim sredinama

Dobrobiti drveća u urbanim sredinama

Resource information

Date of publication
Febrero 2018
Resource Language
ISBN / Resource ID
FAODOCREP:2a8700e8-d74c-428c-9a2f-4692fe2f5840
Pages
1, illus.
License of the resource

Krošnje velikih stabala su prirodan filter za lebdeće čestice i štetne plinove u zraku. Jedno stablo iz atmosfere godišnje uklanja 150 kg CO2 i time doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. Drveće pruža stanište, hranu i zaštitu ostalim biljkama i životinjama te time povećava bioraznolikost u urbanim sredinama. Sadnjom stabala danas utječemo na kvalitetu života budućih generacija!

Share on RLBI navigator
NO