Wageningen Marine Research | Land Portal
Phone number: 
+31 (0)317 - 480 900

Ubicación

Países Bajos
NL
Postal address: 
P.O. Box 68 1970 AB IJmuiden The Netherlands
Working languages: 
neerlandés
inglés

Wageningen Marine Research (formerly IMARES) is the Netherlands research institute established to provide the scientific support that is essential to developing policies and innovation in respect of the marine environment, fishery activities, aquaculture and the maritime sector. Wageningen Marine Research is:

  • an independent, objective and authoritative institute whose aim is to find the right equilibrium between marine ecology, seafood production and maritime economy;
  • a key, proactive player in national and international marine research networks (including ICES and EFARO).

We carry out research for both national authorities and specific research programmes (50%), international RTD programmes (30%) and contract research for private, public and NGO partners (20%). Our key focal research areas cover ecology, environmental conservation and protection, fisheries, aquaculture, ecosystem based marine economy, coastal zone management and marine governance.

Wageningen Marine Research Resources

Mostrando 1 - 5 de 10
Library Resource
Informes e investigaciones
Diciembre, 2015

Steeds meer gebieden op de Noordzee worden gebruikt voor verschillende activiteiten waaronder visserij, olie en gaswinning, energie en scheepvaart. Een van deze activiteiten is windenergie op zee. Scheepvaart in windmolenparken is momenteel verboden met uitzondering van onderhoud-, monitoring- en onderzoekvaartuigen. Dit heeft als gevolg dat vissers niet worden toegelaten in windmolenparken en steeds meer visgronden kwijtraken. Vissers zoeken naar mogelijkheden om in gebieden waar windparken staan toch activiteiten te kunnen ontplooien.

Library Resource
Informes e investigaciones
Diciembre, 2014

Dit is deel twee van de rapportage over het Zee op Zicht programma. In deel 1, de ‘reader’ werden de bevindingen van Zee op Zicht gepresenteerd. In dit deel vindt U een overzicht van publicaties die mede door een bijdrage van Zee op Zicht tot stand zijn gekomen. Daarnaast vindt U een verslag van de activiteiten van de bijeenkomst gehouden op 4 december 2014. Op deze dag zijn de resultaten van zee op Zicht gepresenteerd en bediscussieerd met een publiek afkomstig uit maritiem beleid, sectoren en NGOs.

Library Resource
Informes e investigaciones
Diciembre, 2014

De veranderingen op zee gaan snel. Aan de ene kant neemt de wens voor bescherming van het marine milieu toe, aan de andere kant vormen goederen en diensten van de zee een groeiende bron van inkomsten. In het beheer van de zee is sprake van een veranderende rol van de overheid, met name de verdeling van regulerende overheden over schalen van lokaal nationaal en regionaal naar Internationaal in EU verband – maar ook in bijvoorbeeld OSPAR en Noordzee verband.

Library Resource
Informes e investigaciones
Diciembre, 2013

De Nederlandse overheid, in het bijzonder de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M) onderzoeken de mogelijkheden voor windenergie binnen de 12-mijlszone voor de Nederlandse kust en eventuele problemen die zich hierbij zouden kunnen voordoen, met de functie ‘natuur’. Na een eerste ‘quick scan’ gericht op de hele 12-mijlszone (Leopold et al.

Library Resource
Informes e investigaciones
Diciembre, 2013

This report describes the results of field work in the Princess Amalia Wind Farm (in Dutch: Prinses Amaliawindpark, or PAWP). It is to realize the requirements of the Monitoring and Evaluation Program, which is part of the Wbr-permit of the wind farm. The objective is to determine if the wind farm functions as a refugium for roundfish. PAWP is expected to act as a refugium because fisheries are excluded in the farm area since 16 October 2007.

Comparta esta página