Zee op Zicht: Inzicht; een zoektocht naar een integraal afwegingskader voor het gebruik van de zee | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2014
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/485189
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

De veranderingen op zee gaan snel. Aan de ene kant neemt de wens voor bescherming van het marine milieu toe, aan de andere kant vormen goederen en diensten van de zee een groeiende bron van inkomsten. In het beheer van de zee is sprake van een veranderende rol van de overheid, met name de verdeling van regulerende overheden over schalen van lokaal nationaal en regionaal naar Internationaal in EU verband – maar ook in bijvoorbeeld OSPAR en Noordzee verband. Binnen het project Zee op Zicht hebben in de afgelopen vier jaar onderzoekers van Wageningen UR zich gebogen over de vraag hoe je een integraal afwegingskader voor het inrichten van de zee zou kunnen ontwikkelen.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Hoof, van, L.J.W.
Steenbergen, J.
Bolman, B.C.
Rockmann, C.
Kraan, M.L.
Piet, G.J.
Jak, R.G.
Wal, van der, J.T.
Pastoors, M.A.
Slijkerman, D.M.E.
Soma, K.
Goldsborough, D.G.

Publisher(s): 

Wageningen Marine Research (formerly IMARES) is the Netherlands research institute established to provide the scientific support that is essential to developing policies and innovation in respect of the marine environment, fishery activities, aquaculture and the maritime sector. Wageningen Marine Research is:

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Related categories

Share this page