Zee op Zicht: Inzicht: Gepubliceerde Literatuur & Verslag slotbijeenkomst | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2014
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/485387
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Dit is deel twee van de rapportage over het Zee op Zicht programma. In deel 1, de ‘reader’ werden de bevindingen van Zee op Zicht gepresenteerd. In dit deel vindt U een overzicht van publicaties die mede door een bijdrage van Zee op Zicht tot stand zijn gekomen. Daarnaast vindt U een verslag van de activiteiten van de bijeenkomst gehouden op 4 december 2014. Op deze dag zijn de resultaten van zee op Zicht gepresenteerd en bediscussieerd met een publiek afkomstig uit maritiem beleid, sectoren en NGOs.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Hoof, van, L.J.W.
Bolman, B.C.
Rockmann, C.
Kraan, M.L.
Jak, R.G.
Wal, van der, J.T.
Slijkerman, D.M.E.
Groenendijk, F.C.
Smith, S.R.

Publisher(s): 

Wageningen Marine Research (formerly IMARES) is the Netherlands research institute established to provide the scientific support that is essential to developing policies and innovation in respect of the marine environment, fishery activities, aquaculture and the maritime sector. Wageningen Marine Research is:

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Related categories

Share this page