Rural strategy, water management and irrigation, | Land Portal

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Junho 2011
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
AGRIS:US2016211952

A Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció(Vidékfejlesztési Minisztérium, 2011) vitaanyagánakelőszava a természeti erőforrásokfelértékelődésére, a természeti környezetvédelmére, valamint a mezőgazdaságés a vidék szoros kapcsolatára hívja fela figyelmet. Ennek tükrében élelmiszerelőállításcsak a talajok, az ivóvízbázisokés a táj fenntartását eredményező, a jó környezetiállapotot és az élővilág sokszínűségétmegőrző, valamint a vidéki életformát,a helyi közösségeket és kultúrát megóvó jóminőségű és biztonságos alapanyagokraépülő termelés mellett értelmezhető. Jelenvitacikk a mezőgazdasági vízhasználat vidékstratégiaivonatkozásait kívánja feltárni,felhasználva kutatási eredményeinket1és figyelembe véve vizsgálataink alapjánmegfogalmazott javaslatainkat. ---------------------------------------------------- THe role of natural resources, their connections to rural ares, prote4ction of environment led us to rethink the food production,based on on rational land use, the viability of rural settlements, food safety. The paper carries out the importance of agricultural water use based on our former research outcomes.

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Biro, Szabolcs
Kapronczai, Istvan
Szekely, Erika
Szucs, Istvan

Provedor de dados

Compartilhe esta página