Climate related shifts in the NCP ecosystem, and consequences for future spatial planning | Land Portal

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Dezembro 2011
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/452931
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Een uitgebreide meetinspanning op de Noordzee, in combinatie met wiskundige en statistische modellering, laat zien dat de klimaatveranderingen in de vorm van een verandering in de overheersende windrichting, een toename van de windsnelheid, een toename van de zeewatertemperatuur, als wel als een toenemende CO2 concentratie van de atmosfeer, niet alleen leidt tot een verandering van de samenstelling van het zeewater in de vorm van bijvoorbeeld opgelost anorganisch koolstof en zuurgraad, maar ook tot een, zei het beperkte, verlaging van de productiviteit van op en in de zeebodem levende filterende organismen, die op hun beurt het voedsel zijn van bodembewonende vissen.

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Meer, van der, J.
Lindeboom, H.J.
Woerd, van der, H.J.
Eleveld, M.A.
Gilbert, A.J.
Peters, S.W.M.
Peperzak, L.
Duineveld, G.C.A.
Bergman, M.J.N.
Lavaleye, M.S.S.
Daan, R.
Saraiva, A.S.
Hal, van, R.
Tulp, I.
Craeymeersch, J.A.M.
Daan, N.
Labberton, R.
Stuke, F.
Teal, L.R.
Rijnsdorp, A.D.
Witbaard, R.
Ruardij, P.
Meesters, H.W.G.
Baar, H.J.W.
Meijer, H.A.J.
Thomas, H.
Johannesen, T.
Zemmelink, H.J.
Omari, A.
Straten, H.J.
Klunder, M.
Salt, L.
Laan-Luijkx, van der, I.T.

Provedor de dados

Categorías relacionadas

Compartilhe esta página