Climate related shifts in the NCP ecosystem, and consequences for future spatial planning | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2011
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/452931
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Een uitgebreide meetinspanning op de Noordzee, in combinatie met wiskundige en statistische modellering, laat zien dat de klimaatveranderingen in de vorm van een verandering in de overheersende windrichting, een toename van de windsnelheid, een toename van de zeewatertemperatuur, als wel als een toenemende CO2 concentratie van de atmosfeer, niet alleen leidt tot een verandering van de samenstelling van het zeewater in de vorm van bijvoorbeeld opgelost anorganisch koolstof en zuurgraad, maar ook tot een, zei het beperkte, verlaging van de productiviteit van op en in de zeebodem levende filterende organismen, die op hun beurt het voedsel zijn van bodembewonende vissen.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Meer, van der, J.
Lindeboom, H.J.
Woerd, van der, H.J.
Eleveld, M.A.
Gilbert, A.J.
Peters, S.W.M.
Peperzak, L.
Duineveld, G.C.A.
Bergman, M.J.N.
Lavaleye, M.S.S.
Daan, R.
Saraiva, A.S.
Hal, van, R.
Tulp, I.
Craeymeersch, J.A.M.
Daan, N.
Labberton, R.
Stuke, F.
Teal, L.R.
Rijnsdorp, A.D.
Witbaard, R.
Ruardij, P.
Meesters, H.W.G.
Baar, H.J.W.
Meijer, H.A.J.
Thomas, H.
Johannesen, T.
Zemmelink, H.J.
Omari, A.
Straten, H.J.
Klunder, M.
Salt, L.
Laan-Luijkx, van der, I.T.

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Related categories

Share this page