Zundert : sociaal-economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied ten Zuidwesten van Breda | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
décembre 1980
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/464947
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Het gebied "Zundert" is in agrarisch opzicht een uniek en dynamisch gebied. Vele bedrijfstypen komen naast elkaar voor. Hierbij neemt de boomteelt een centrale plaats in. De laatste jaren heeft deze bedrijfstak, mede door de goede bedrijfsresultaten, zich sterk uitgebreid: bijna een verdubbeling van het areaal en de produktie in vijf jaar tijds. Het totaal aantal bedrijven in Zundert liep de laatste jaren maar weinig terug. Ook het aantal arbeidskrachten is nauwelijks afgenomen. De land- en tuinbouw is een belangrijke bron van werkgelegenheid en zal dit in de toekomst zeker blijven. Een en ander blijkt uit een onderzoek dat het Landbouw-Economisch Instituut in opdracht van de Landinrichtingsdienst heeft verricht in het kader van de voorbereiding van een ruilverkaveling voor dit gebied

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Rijk, P.J.

Publisher(s): 

Wageningen Economic Research (WER), formerly Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR, is one of the research institutes of Wageningen University and Research Centre (WUR). Within the Netherlands and Belgium, WER is the leading institute for social-economic research in the fields of agriculture, horticulture and fisheries, the management of rural areas, the agricultural sector and the production and consumption of food.

Fournisseur de données

Concentration géographique

Partagez cette page