Aller au contenu principal

page search

Bibliothèque Land reclamation and water management : developments, problems and challenges : a collection of articles published at the occasion of I.L.R.I.'s silver jubilee (1955-1980)

Land reclamation and water management : developments, problems and challenges : a collection of articles published at the occasion of I.L.R.I.'s silver jubilee (1955-1980)

Land reclamation and water management : developments, problems and challenges : a collection of articles published at the occasion of I.L.R.I.'s silver jubilee (1955-1980)

Resource information

Date of publication
Décembre 1980
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/74009

Een verzameling artikelen, gepubliceerd ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het ILRI te Wageningen. Een korte opsomming: cultuurtechniek in de Derde Wereld; van interpretatie van bodemkaarten tot een waarde-oordeel over de grond; probleemgronden: de ontginning en de verzorging daarvan; onderzoek inzake het beheer van grondwaterbronnen; methoden en modellen met betrekking tot oppervlaktewaterhydrologie; ontwikkelingen in de planning van irrigatieprojecten; rijstverbouw en waterbeheersing; factoren die de uitvoerbaarheid van de irrigatie op kleine bedrijven beinvloeden; de reactie van het gewas op irrigatiewater; het gebruik van zout water voor irrigatie; het effect van drainage op de landbouw; ontwikkelingen in de techniek van drainagesystemen, die onder het maaiveld werken ("subsurface drainage") (in dit hoofdstuk komt tot uiting de gang van zeer arbeidsintensieve methoden naar moderne systemen met veel mechanisatie). Tot slot een hoofdstuk over wetenschappelijke informatie: de wijze van overdracht van deze informatie en de informatie-opsporing ("retrieval")

Share on RLBI navigator
NO