Gestiunea sistemului de susținere a antreprenoriatului agricol în contextul consolidării terenurilor agricole în Republica Moldova | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2020
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
uasm:5215

În urma cercetărilor efectuate s-a evaluat corelaţia pozitivă între eficienţa tehnică a gospodăriilor ţărăneşti şi nivelul de consolidare a terenurilor agricole și s-a apreciat mărimea critică a dimensiunii gospodăriei ţărăneşti cu gradul minim al eficienţei tehnice. În calitate de obiect de cercetare a servit performanța economică a gospodăriilor ţărăneşti din Republica Moldova şi aportul consolidării terenurilor agricole în productivitatea și competitivitatea acestora. De asemenea, s-au obţinut estimaţii a gradului de comercializare a gospodăriilor de fermier în funcţie de mărimea exploataţiei şi a gradului de parcelare.

The goal of this study was the elaboration of the mechanisms of land consolidation in the context of the long-term development of the agricultural sector. Field study has been used for the collection of primary data by conducting surveys of corporate and peasant farms. A positive correlation between technical efficiency of peasant farms and the level of consolidation of agricultural land has been evaluated and the critical size of a peasant farm with the lowest degree of technical efficiency has been estimated. Also, there have been obtained estimations of the degree of commercialization of peasant farms depending on farms size and the level of fragmentation.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Buzulan, Marcela
Litvin, Aurelia
Racul, Anatol

Data provider

Geographical focus

Share this page