Skip to main content

page search

Library Methods for improving rangelands in the Blacksea region of Turkey

Methods for improving rangelands in the Blacksea region of Turkey

Methods for improving rangelands in the Blacksea region of Turkey

Resource information

Date of publication
December 2008
Resource Language
ISBN / Resource ID
AGRIS:TR2010000793
Pages
145-151

The objective of this study was to determine the most suitable method (or methods) to improve in the rangelands around Samsun-Turkey rangelands between 1993 and 1999. The 12 management treatments in this study included control, aeration, burning, herbicide application, fertilization, over-sowing, ploughing + resowing and a combination of all the treatments. A mixture of seeds consisting of alfalfa, sainfoin, smooth bromegrass, orchardgrass and blue wheatgrass was used for oversowing and in the ploughing + resowing plots. The trial was established in a randomized block design and four replications. Lime and no lime were applied as split plot treatments. The highest yield and crude protein ratio were obtained from the ploughing + resowing plots. Although most seeds in the resowing and over-sowing plots germinated, all young seedlings died due to competition with existing vegetation. The results obtained from this research showed that satisfactory results could not be obtained with the treatments without sufficient aeration in soils. It was determined that aeration using the rake had not been adequate. High yield and hay protein ratio were obtained from the ploughing + resowing plots as the ploughing provided adequate air to soil before resowing. Liming increased the soil pH from 6.0 to 6.5 and also increased hay yield and crude protein ratio.

Bu çalışma Samsun yöresindeki doğal meralarda en iyi ıslah yöntemini belirlemek amacıyla 1993-1999 yılları arasında yürütülmüştür. Bu çalışmada havalandırma, havalandırma + üstten tohumlama, yakma, yakma + üstten tohumlama, herbisit uygulaması, herbisit uygulaması + üstten tohumlama, gübreleme, gübrele + üstten tohumlama, kontrol, kontrol + üstten tohumlama, havalandırma + yakma + herbisit uygulaması +gübreleme + üstten tohumlama, sürüm + yeniden ekim olmak üzere 12 mera ıslah işlemi uygulanmıştır. Üstten tohumlama işleminde ve sürüm + ekim yapılan tüm parsellerde baklagil yembitkisi olarak yonca, korunga, buğdaygil yembitkisi olarak kılçıksız brom, domuz ayrığı ve mavi ayrık türleri kullanılmıştır. Deneme Tesadüf Blokları Deneme Deseninde dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ayrıca tüm işlemlerde parsellerin yarısına kireç verilmiş, yarısına verilmemiştir. En yüksek kuru ot verimi ve ham protein oranı sürüm + yeniden ekim parsellerinden elde edilmiştir. Üstten tohumlama ve yeniden ekim parsellerinde ekilen tohumların çoğu çimlenmesine rağmen, genç fidecikler mevcut vejetasyon ile rekabet edemediklerinden dolayı ölmüşlerdir. Bu araştırmada, toprakta yeterli havalandırma yapılmadığı taktirde uygulanan işlemlerin etkilerinin tam olarak görülemeyeceği sonucuna varılmıştır. Tırmık kullanılarak yapılan havalandırma yeterli olmamıştır. Sürüm + yeniden ekim parsellerinde en yüksek kuru ot verimi ve protein oranının belirlenmesi, bu parsellerde sürüm işleminin toprakta yeterli havalandırmayı sağlanması ile açıklanabilir. Kireçleme toprak pH'sını 6.0'dan 6.5'e yükseltmiştir. Kireçleme ile kuru ot verimi ve otun protein oranı artmıştır.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Ayan, İ., Ondokuz Mayıs Univ., Faculty of Agriculture, Samsun (Turkey). Div. of Field Crops
Acar, Z., Ondokuz Mayıs Univ., Faculty of Agriculture, Samsun (Turkey). Div. of Field Crops

Data Provider
Geographical focus