Skip to main content

page search

Library Effect of grazing on vegetation and soil traits of an artificial rangeland

Effect of grazing on vegetation and soil traits of an artificial rangeland

Effect of grazing on vegetation and soil traits of an artificial rangeland

Resource information

Date of publication
December 2012
Resource Language
ISBN / Resource ID
AGRIS:TR2013000705

After the rangeland law has been implemented, the areas used for field have been started to be converted to rangelands. A forage mixture of alfalfa, birdsfoot trefoil, perennial ryegrass, and smooth brome was sown in the rangeland of Hacıpehlivan village, Biga, Çanakkale in 2004 fall. Trial was carried out for two years (2006-2007) in this artificial pasture to determine dry forage production, the amount and ratio of forage consumed, botanical composition, nutritional composition of forage, soil pH, electrical conductivity (EC), organic matter, total nitrogen (N), available phosphorus (P), exchangeable K, Ca, Mg, bulk density and total porosity.

Mera Kanunu yürürlüğe girdikten sonra kayıtlarda mera olarak görülmesine rağmen tarla olarak kullanılan alanlar yeniden meraya dönüştürülmektedir. Bu şekilde tesis edilen Çanakkale ili Biga ilçesi Hacıpehlivan köyü merasına 2004 yılı sonbaharında yonca, gazal boynuzu, çok yıllık çim ve kılçıksız bromdan oluşan yem bitkileri karışımı ekilmiştir.Araştırmada meranın kuru ot üretimi, yenen ot miktarı ve oranı, bitki bileşimi, otun besleme değerleri ile toprakların pH, elektriksel iletkenlik (EC), organik madde, toplam azot (N), alınabilir fosfor (P), değişebilir K, Ca ve Mg, hacim ağırlığı ve toplam porozite özellikleri ele alınmıştır.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Çetiner, M., Provincial Directorate of Agriculture, Çanakkale (Turkey)
Gökkuş, A., Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, Çanakkale (Turkey). Div. of Field Crops
Parlak, M., Onsekiz Mart University, Lapseki Vocational School, Çanakkale (Turkey)

Data Provider