Skip to main content

page search

Library Opportunities for the agricultural production and utilisation of biobriquettes

Opportunities for the agricultural production and utilisation of biobriquettes

Opportunities for the agricultural production and utilisation of biobriquettes

Resource information

Date of publication
December 2008
Resource Language
ISBN / Resource ID
AGRIS:US2016201186

A már bekövetkezett és a jövőben is várható energiahordozó árváltozások következtében minden bizonnyal nagy kereslet várható ezen környezetbarát tüzelőanyag iránt. Egyben a fafeldolgozást végző kis- és középüzemek (elsősorban asztalosipari vállalatok, vállalkozások) a hulladék hasznosításának egy újabb, jövedelemforrást biztosító megoldásaként alkalmazhatják a fahulladék brikettáló gépeket. A brikettgyártás elterjedésére hazánk mezőgazdasági és ipari adottságai kiválóak, így fontos, hogy éljenek az ebben rejlő lehetőségekkel, különösen olyan környezetben, mely megköveteli az ésszerű és hatékony energiagazdálkodást. - As a result of the fuel price changes that have already taken place and which can be expected in the future, this environmentally-friendly fuel will no doubt be in great demand. At the same time, small and medium-sized wood-working enterprises (in the first instance joinery companies and enterprises) can utilise the machines that turn wood waste into briquettes in a new, income-generating solution. Hungary’s agricultural and industrial characteristics are exceptional for the spread of briquette manufacturing; therefore, it is important that the most is made of the inherent opportunities, particularly in those environments that demand sensible and efficient energy utilisation.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Hagen, Istvan Zsombor
Magyary, Istvan

Data Provider
Geographical focus