Skip to main content

page search

Community Organizations Vrije Universiteit Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Acronym
VU
University or Research Institution
Phone number
+31 20 59 89898

Location

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Amsterdam
Noord Holland
Netherlands
Working languages
Dutch
English

The Vrije Universiteit Amsterdam (abbreviated as VU, VU University Amsterdam, "Free University Amsterdam") is a university in Amsterdam, Netherlands, founded in 1880. The VU is one of two large, publicly funded research universities in the city, the other being the University of Amsterdam (UvA).The literal translation of the Dutch name Vrije Universiteit is "Free University". "Free" refers to independence of the university from both the State and Christian Church. Both within and outside the university, the institution is commonly referred to as "the VU". The VU University Amsterdam was chosen as the best university in Amsterdam by students in 2018.

Members:

Resources

Displaying 1 - 3 of 3

Virtual Netherlands : Geo-visualizations for interactive spatial planning and decision-making: From Wow to impact. Definition study.

Reports & Research
December, 2006

Dit onderzoekt maakt deel uit van het project virtueel Nederland. Het uitgangspunt van deze studie is: de ruimtelijke planning van Nederland levert betere resultaten op, als gebruik gemaakt wordt van ruimtelijke verbeelding, zoals google earth die biedt, waarin samenwerken: Vrije Universiteit, Wageningen Universiteit, LEI, Dienst Landelijk Gebied en Nieuwland. Het uitgangspunt van deze studie is: de ruimtelijke planning van Nederland levert betere resultaten op, als gebruik gemaakt wordt van ruimtelijke verbeelding, zoals google earth die biedt

Land Use Modeling System (LUMOS) : a toolbox for land use modeling, definitie studie

Reports & Research
December, 2006
Netherlands

De sturing in het ruimtelijk beleid in Nederland is de afgelopen jaren veranderd. Via de Nota Ruimte is geprobeerd om het ruimtelijk rijksbeleid in één nota onder te brengen. Zowel de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van VROM, V&W, EZ en LNV maken deel uit van de in de nota beschreven ruimtelijke strategie. De nadruk ligt op marktwerking, minder regels en "decentraal wat kan, centraal wat moet". Dit laatste betekent dat de provincies en gemeenten volgens de nota meer vrijheid krijgen bij de invulling van de ruimtelijke inrichtingsplannen.

How Land Reform Can Contribute to Economic Growth and Poverty Reduction: Empirical Evidence from International and Zimbabwean Experience

Reports & Research
April, 2000
Africa

Examines international evidence on the relationship between asset ownership and growth and the impact of redistributive land reform, plus evidence of the impact of land reform in Zimbabwe. Asks why it appears that resettled farmers are among the poorest in the population. Concludes that asset redistribution can be a viable strategy to enhance growth, that the performance of resettled farmers in Zimbabwe is better than is conventionally believed, and that if a land reform programme is well designed, it can have a large impact on equity as well as productivity.