bogaye | Land Portal

bogaye
bogaye

<p><strong>Mất tấm v&eacute; xổ số ba miền tr&uacute;ng thưởng chỉ v&igrave; xem nhầm bảng kết quả</strong></p>
<p></p>
<p><strong>Chỉ v&igrave; nh&igrave;n nhầm bảng kết quả xổ số kiến thiết h&ocirc;m nay m&agrave; người đ&agrave;n &ocirc;ng ở TP.HCM đ&atilde; n&eacute;m thẳng v&eacute; số tr&uacute;ng giải độc đắc v&agrave;o sọt r&aacute;c. Đến khi ph&aacute;t hiện ra sự thật th&igrave; đ&atilde; qu&aacute; muộn rồi bởi r&aacute;c thải đ&atilde; được gom mang đến nơi tập kết v&agrave; đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do khiến anh mất cơ hội nhận tiền chiến thắng.</strong></p>
<p></p>
<p><strong>Th&ocirc;ng tin về tấm v&eacute; XS 3 miền</strong></p>
<p></p>
<p>Anh L&ecirc; Quang Thủy (31 tuổi) tr&uacute; tại Quận 3 kh&ocirc;ng ngờ tin được rằng ch&iacute;nh tay m&igrave;nh lại n&eacute;m tấm v&eacute; số tr&uacute;ng thưởng v&agrave;o th&ugrave;ng r&aacute;c, tất cả đều do anh nh&igrave;n nhầm th&ocirc;ng tin kết quả xổ số m&agrave; ra. Sau sự việc lần n&agrave;y anh vẫn dự thưởng xổ số, tuy nhi&ecirc;n số lần chơi &iacute;t hơn trước rất nhiều v&agrave; tự r&uacute;t ra kinh nghiệm tra cứu kết quả ngay sau khi m&agrave;n quay số mở thưởng kết th&uacute;c.</p>
<p></p>
<p>Được biết, tấm v&eacute; m&agrave; anh sở hữu khi đ&oacute; mang m&atilde; số dự thưởng 094333 &ndash; K&yacute; hiệu 7F, ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 5.</p>
<p></p>
<p>Mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng theo d&otilde;i th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới lĩnh vực KQXS h&ocirc;m nay hữu &iacute;ch nhất tại<span>&nbsp;</span><a href="https://beacons.ai/amelinda"><strong>Kết quả xố số ba miền</strong></a>, ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;.</p>
<p></p>
<p><span><img src="https://i.pinimg.com/564x/be/c4/72/bec472682e716186dba3fed2ba7a7cd3.jpg" border="0" alt="" width="480" height="392" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-cke-saved-src="https://i.pinimg.com/564x/be/c4/72/bec472682e716186dba3fed2ba7a7cd3.jpg" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><em>Xem k&eacute; bảng kết quả từ đồng nghiệp v&agrave; c&aacute;i kết</em></p>
<p></p>
<p><strong>Chia sẻ về việc để mất giải XS 3 miền từ người chơi</strong></p>
<p></p>
<p>Mỗi khi nhắc đến chuyện để mất tấm v&eacute; xổ số ba miền tr&uacute;ng thưởng th&igrave; anh Thủy lại nộ r&otilde; n&eacute;t mặt tiếc nuối bởi sau nhiều năm gắn b&oacute; với s&acirc;n chơi xổ số th&igrave; cuối c&ugrave;ng anh cũng c&oacute; được giải khuyến kh&iacute;ch trị gi&aacute; h&agrave;ng chục triệu đồng.</p>
<p></p>
<p>Thế nhưng chỉ v&igrave; lầm tưởng kh&ocirc;ng tr&uacute;ng m&agrave; anh tự tay n&eacute;m lu&ocirc;n tấm v&eacute; xổ số kiến thiết h&ocirc;m nay v&agrave;o th&ugrave;ng r&aacute;c. Tất cả sự việc n&agrave;y đều bắt nguồn từ việc &ocirc;ng bạn đồng nghiệp ngồi cạnh xem kết quả m&agrave; ra. Cụ thể, h&ocirc;m đ&oacute; đang trong giờ l&agrave;m việc, anh Thủy thấy đồng nghiệp b&ecirc;n cạnh ngồi xem kết quả xổ số n&ecirc;n đ&atilde; dịch chuyển ghế lại gần ngồi d&ograve; c&ugrave;ng cho vui.</p>
<p></p>
<p>Đừng qu&ecirc;n cập nhật số liệu thống k&ecirc;, con số dự đo&aacute;n, KQXS 3 miền trực tiếp&hellip;.si&ecirc;u nhanh si&ecirc;u chuẩn tại<span>&nbsp;</span><span><img src="http://farm1.staticflickr.com/959/41395682735_e175479efd_o.gif" border="0" alt="" width="100" height="30" data-cke-saved-src="http://farm1.staticflickr.com/959/41395682735_e175479efd_o.gif" /></span><span>&nbsp;</span><a href="https://defence.pk/pdf/members/leighton.207469/about"><strong>KQXS</stro...
<p></p>
<p><span><img src="https://i.pinimg.com/564x/25/9d/be/259dbebeaee924a81abee1e3525c2f95.jpg" border="0" alt="" width="480" height="392" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-cke-saved-src="https://i.pinimg.com/564x/25/9d/be/259dbebeaee924a81abee1e3525c2f95.jpg" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><em>Mất tấm v&eacute; số tr&uacute;ng thưởng chỉ v&igrave; xem nhầm bảng kết quả</em></p>
<p></p>
<p>Nh&igrave;n chẳng thấy d&atilde;y số n&agrave;o tr&ugrave;ng khớp, anh liền nghĩ m&igrave;nh kh&ocirc;ng tr&uacute;ng rồi v&ograve; n&aacute;t tấm v&eacute; n&eacute;m v&agrave;o th&ugrave;ng r&aacute;c. Đến tối trở về nh&agrave; đang lướt web th&igrave; v&ocirc; t&igrave;nh thấy bảng KQXS h&ocirc;m nay v&agrave; cứ theo qu&aacute;n t&iacute;nh nhấn v&agrave;o xem lại, l&uacute;c n&agrave;y mới ngỡ ng&agrave;ng ph&aacute;t hiện kết quả n&agrave;y kh&ocirc;ng giống với bảng kết quả anh xem hồi chiều.</p>
<p></p>
<p>Điều tệ hơn đ&oacute; l&agrave; anh d&atilde;y số giải đặc biệt gần giống với d&atilde;y số xuất hiện tr&ecirc;n tờ v&eacute; của anh. Chẳng suy nghĩ nhiều liền gọi điện hỏi đồng nghiệp th&igrave; nhận được c&acirc;u trả lời đ&oacute; l&agrave; bảng kết quả xổ số ba miền h&ocirc;m qua. Muốn nhanh ch&oacute;ng tới c&ocirc;ng ty để t&igrave;m lại tờ v&eacute; số trong th&ugrave;ng r&aacute;c nhưng kh&ocirc;ng được.</p>
<p></p>
<p>Anh đ&agrave;nh đến sớm v&agrave;o buổi s&aacute;ng ng&agrave;y mai th&igrave; nhận được tin c&ocirc; lao c&ocirc;ng đ&atilde; v&agrave;o dọn dẹp v&agrave; mọi r&aacute;c thải đ&atilde; được mang đi xử l&yacute; hết.</p>
<p></p>
<p>Nhanh tay xem th&ocirc;ng tin KQXS 3 miền kiến thiết mới nhất v&agrave; chuẩn nhất tại<span>&nbsp;</span><span><img src="http://farm1.staticflickr.com/960/41395679785_b53fdb1849_o.gif" border="0" alt="" width="100" height="30" data-cke-saved-src="http://farm1.staticflickr.com/960/41395679785_b53fdb1849_o.gif" /></span><span>&nbsp;</span><a href="https://uxfol.io/05e58859"><strong>Kết quả xổ số h&ocirc;m nay</strong></a>.</p>
<p></p>

Details

Location: 
Hanoi
bogaye
Vietnam
VN

Share this page