Skip to main content

page search

Library Determination of soil properties of kirsehir cicekdağ farm state soils

Determination of soil properties of kirsehir cicekdağ farm state soils

Determination of soil properties of kirsehir cicekdağ farm state soils

Resource information

Date of publication
December 2010
Resource Language
ISBN / Resource ID
AGRIS:TR2013000802

The aim of this study is to determine soil quality of the Kırsehir - Çiçekdağ Farm State Soils using parametric method. In parametric method, some physical and chemical characteristics of the soils such as texture, salinity, alkalinity, soil reaction, structure, carbonate content, cation exchange capacity, soil fertility, and some soil environmental properties of the soil mapping units such as slope, stoniness, rock fragments, gravel contents, erosion, drainage and precipitation were used. These parameters were obtained from 1:5000 scaled digital soil databases and digital elevation model of the Kırsehir - Çiçekdağ Farm State Soils. Results showed that, most soils in the study area, 75.26% (1262.921 ha), was classified as very good and good suitabile classes (S1 and S2) while 23.45% (339 ha) of the soils was moderately suitable in terms of agricultural use and quality. Only, % 1.28 (21 ha) of the study area soils was not suitable for the agricultural use. In this research, parametric method was successfully used in land evaluation study.

Bu çalısmanın amacı Kırsehir- Çiçekdağ Tarım Đsletmesi topraklarının Parametrik Yöntem kullanılarak kalite durumlarının belirlenmesidir. Parametrik Yöntemde toprakların bünye, tuzluluk, alkalilik, toprak pH'sı, toprak yapısı, kireç içeriği, katyon değisim kapasitesi, verimlilik gibi bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile haritalama birimlerinin eğim, derinlik, taslılık, çakıllılık, kayalılık, erozyon, drenaj ve yağıs gibi çevresel özellikleri kullanılmıstır. Kullanılan parametreler, isletme topraklarının 1/5000 ölçekli detaylı toprak etüt haritalama çalısmalarından hazırlanan sayısal toprak veri tabanı ve sayısal yükselti modelinden elde edilmistir. Elde edilen verilere göre, çalısma alanının % 75,26'sı (1262,921 ha) tarımsal yönden ve kalite özellikleri bakımından çok iyi ve iyi (S1 ve S2) sınıfına dâhil edilmistir. Çalısma alanı topraklarının % 23,45'i (393,62 ha) orta (S3) sınıfına dâhil edilirken, % 1,28'i (21,50 ha) tarımsal kullanıma uygun olmadığı bulunmustur. Bu arastırmada parametrik yöntem arazi değerlendirme çalısmasında basarıyla kullanılmıstır.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Tunçay, T., Ankara Univ., Faculty of Agriculture, Ankara (Turkey). Div. of Soil Science
Bayramin, İ., Ankara Univ., Faculty of Agriculture, Ankara (Turkey). Div. of Soil Science
Erpul, G., Ankara Univ., Faculty of Agriculture, Ankara (Turkey). Div. of Soil Science
Kibar, M., Ankara Univ., Faculty of Agriculture, Ankara (Turkey). Div. of Soil Science

Data Provider