Skip to main content

page search

Library Determining misuse of agricultural lands in Yenimahalle district of Ankara using GIS and remote sensing techniques

Determining misuse of agricultural lands in Yenimahalle district of Ankara using GIS and remote sensing techniques

Determining misuse of agricultural lands in Yenimahalle district of Ankara using GIS and remote sensing techniques

Resource information

Date of publication
December 2012
Resource Language
ISBN / Resource ID
AGRIS:TR2015000191
Pages
57-64

This study is carried out to determine land use changes by Geographic Information Systems and Remote sensing methods in Yenimahalle district of Ankara province. Changes in land use were identified between 2000-2005 and 2000-2010. For the study Landsat-5 image of year 2000, Ikonos image of year 2005, and SPOT image of year 2010 were used. 1:25000 scale topo maps and soil maps, and CORINE land use data were also used. GPS data collected from field were used for ground truth studies.

Bu çalışma tarım arazilerindeki değişimi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemleri kullanılarak tespit etmek amacıyla Ankara ili Yenimahalle ilçesinde yürütülmüştür. 2000 yılı başlangıç kabul edilerek, 2000-2005 ve 2000-2010 yılları arasındaki arazi kullanımındaki değişiklikler tespit edilmiştir. Bu amaçla, 2000 yılına ait Landsat-5, 2005 yılına ait ikonos ve 2010 yılına ait SPOT uydu görüntüleri kullanılmıştır. Arşivimizde bulunan 1/25.000' lik topoğrafik haritalar ve toprak haritaları kullanılmıştır. Ayrıca yer doğrulama çalışmalarında kullanılmak üzere araziden toplanan GPS verilerinden de faydalanılmıştır.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Aydoğdu, M., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)
Özdemir, Ş., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)
Dedeoğlu, F., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)
Mermer, A., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)

Data Provider