Skip to main content

page search

Library Determination of potential grapevine (Vitis spp.) cultivation areas of Turkey based on topographic and climatic factors by using Geographic Information Systems (GIS) Techniques

Determination of potential grapevine (Vitis spp.) cultivation areas of Turkey based on topographic and climatic factors by using Geographic Information Systems (GIS) Techniques

Determination of potential grapevine (Vitis spp.) cultivation areas of Turkey based on topographic and climatic factors by using Geographic Information Systems (GIS) Techniques

Resource information

Date of publication
December 2015
Resource Language
ISBN / Resource ID
AGRIS:TR2016000016

Turkey is homeland of the grapevine (Vitis spp.), one of the most important agricultural products in the World. Our country, having the favorable climatic conditions for viticulture, has an important role among the viticulture farming countries of the World. The objective of this study is to determine potential growing areas of grape in Turkey by using Geographic Information Systems techniques based on topographic and climatic factors. It is important to efficiently use of our limited arable lands from the agricultural point of view. GIS tools provides an ability to process spatial data for the purpose of land use planning. As a result of the study, temperature, altitude, sunshine duration, vegetation period, total annual precipitation were found significant parameters for viticulture. Surface maps of these parameters were obtained by interpolation techniques and threshold values were determined for ecological requirements of viticulture. Potential vineyard areas map of Turkey with two classes was determined as a result of this study. According to suitability map obtained with this study; 57.86% of Turkey is suitable for grape growing, 40.46% is not appropriate and 1.68% of the area is water surfaces. It is expected that this kind of studies will be helpfull for decision makers for farmer subsidies

Türkiye dünyada önemli tarımsal ürünlerden birisi olan üzümün (Vitis spp.) anavatanıdır. Ülkemiz doğal olarak bağcılık için elverişli iklim koşullarına ve dünya bağcılığı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma ile iklim ve topoğrafya faktörleri göz önünde bulundurularak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri ile Türkiye'de bağcılığın yapılabileceği potansiyel alanların belirlenmesi amaçlanmıştır. CBS konumsal verilerin alan kullanım planlamasına yönelik olarak üretilmesi ve düzenlenmesi olanağını sağlamaktadır. Yapılan araştırmada bağcılık açısından; sıcaklık, rakım, güneşlenme süresi, vejetasyon süresi, toplam yıllık yağış parametreleri incelenmiştir. Bu parametrelerin iklim yüzey haritaları elde edilerek, bağcılığın ekolojik istekleri açısından sınır değerleri belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda Türkiye'de üzüm için ürün uygunluk alanları iki sınıflı olarak belirlenmiştir. Buna göre elde edilen uygunluk haritasında Türkiye'nin %57,86'sı üzüm yetiştirmeye uygun, %40,46'sı uygun olmayan, %1.68'i ise su yüzeyi olarak tespit edilmiştir. Bu gibi çalışmaların ürün destekleme çalışmaları için karar vericilere yardımcı olması beklenmektedir.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Sırlı, B.A., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)
Peşkircioğlu, M., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)
Torunlar, H., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)
Özaydın, K.A., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)
Mermer, A., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)
Kader, S., Viticulture Research Institute, Manisa (Turkey)
Tuğaç, M.G., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)
Aydoğmuş, O., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)
Emeklier, Y., Ankara Univ., Faculty of Agriculture, Ankara (Turkey). Div. of Field Crops
Yıldırım, Y.E., Ankara Univ., Faculty of Agriculture, Ankara (Turkey). Div. of Farm Structures and Irrigation
Kodal, S., Ankara Univ., Faculty of Agriculture, Ankara (Turkey). Div. of Farm Structures and Irrigation

Data Provider
Geographical focus